Commissie EU mogelijk aangeklaagd wegens falend armoedebeleid

14-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Van den Berg wil samen met maatschappelijke organisaties onderzoeken of zij de Europese Commissie kunnen aanklagen bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De oud Novib-voorzitter is bepaald niet blij met de onlangs gepresenteerde beleidsplannen van de Europese Commissie.

De Commissie zegt dat armoedebestrijding uitgangspunt is van het beleid, maar Van den Berg mist concrete plannen waarin dit gestalte krijgt. De EU zou gewoon moeten erkennen dat veel Europees hulpgeld helemaal niet gericht is op armoedebestrijding, aldus Van den Berg. Eenvijfde van alle hulp uit Europa is afkomstig uit Brussel.

‘Veelal zijn het domweg Europese economische belangen’, zegt Van den Berg. Zo gaat er bijvoorbeeld 10 procent van het EU-hulpgeld naar wegenbouw, fondsen die meer ten goede komen aan Europese aannemers dan aan de armen in Derde-Wereldlanden.

Volgens Van de Berg is Europees Commissaris Poul Nielson voor Ontwikkelingssamenwerking in een zware strijd verwikkeld met zijn collega-commissarissen. ‘Zijn collega’s en veel Europese lidstaten zijn gewoon meer in eigen belang dan in armoedebestrijding geïnteresseerd.’

Europa geeft, Europa neemt
De sociaal-democraat ergert zich ook aan het feit dat de Europese Commissie niet aangeeft of én welke maatregelen er genomen worden om de ‘flagrante tegenstrijdigheden tussen ontwikkelingssamenwerking en het beleid op terreinen als landbouw en wapenexporten’ weg te nemen.

Deze zogenaamde incoherentie van het Europees beleid is in strijd met het verdrag van Maastricht. Artikel 178 van dat Europees moederverdrag stelt dat het Europees beleid beleid ten aanzien van bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking juist coherent moet zijn. Het Europese beleid kan echter worden samengevat met het motto ‘Europa geeft, Europa neemt’.

De Europese Commissie beloofde ruim twee jaar geleden een rapport te publiceren waarin wordt geanalyseerd hoe (in)coherent het beleid is. Dat rapport is er nog steeds niet. In februari eiste het Europees parlement unaniem dat dit rapport er alsnog zou komen. In een interview met het maandblad onzeWereld in april verzekerde Commissaris Nielson nog dat dit rapport er zeker zou komen.

Volgens Eurostep, een koepel van Europese organisaties, ziet de Europese Commissie definitief af van publicatie van het rapport omdat het té kritisch zou zijn voor Europa.

Max van den Berg zegt nu samen met de organisaties te willen onderzoeken of en hoe de Europese Commissie kan worden aangeklaagd.

‘Hoewel wij Nielson willen blijven steunen, is dit het falen van de hele Commissie. Ik heb vragen gesteld in de commissie ontwikkelingssamenwerking en wil heldere antwoorden krijgen. Krijg ik die niet, dan moeten we andere stappen ondernemen.’

Ook de Eurostep ziet een klacht bij het Hof in Luxemburg als een mogelijkheid. Zij gaan de juridische haalbaarheid onderzoeken.

Reacties