Columnwedstrijd: verbeeld de vrede

11-07-2017
Door: PAX
Bron: OneWorld
Lize Kraan
Iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen. Dit vertrouwen staat centraal in de jaarlijkse Vredesweek: een week rond de internationale dag van de vrede (21 september). Van 16 tot 24 september vieren we dit jaar de 51e vredesweek met als thema ‘de kracht van verbeelding’. Als afsluiter van de Vredesweek organiseren we in Amsterdam Manifeest: een cultureel nachtfestival waarmee PAX jongeren wil uitdagen om zich op creatieve manieren uit te spreken over actuele issues en waarmee we hen willen inspireren hen om zelf ook in actie te komen voor vrede. Deze acties, hoe groot of hoe klein ook, zijn van invloed.
Wedstrijd – 

Verbeeld de vrede

We roepen je op om te zeggen waar het op staat, de regie in eigen handen te nemen, kritische vragen te stellen en het goede voorbeeld te geven.

Hoe? Schrijf een column voor de Vredeskrant!

Het thema dit jaar is 'de kracht van verbeelding'. Daarom is de opdracht voor deze columnwedstrijd: 'verbeeld de vrede'. Je bent vrij daar je eigen invulling aan te geven. Ken je iemand die zich al jaren inzet voor vrede in Nederland of daar buiten? Heb je een mening die telt en die we allemaal moeten horen? Durf jij jezelf al activist te noemen?

Waarom? Omdat als we allemaal ons steentje bij dragen de vrede niet meer te bedwingen valt.

En daarbij krijg je...

... de kans te werken voor een externe opdrachtgever

... een publicatie op jouw naam in de vredeskrant, oplage: 30.000

... een publicatie op de social media kanalen van PAX/Manifeest: (ruim) 20.000 volgers

... een publicatie op de website van PAX & Vredesweek

... de kans je column voor te dragen op Manifeest (de vijf beste columns) (23 sept, Amsterdam, verwachte max bezoekers: 1000)

Max aantal woorden: 350

In de jury

Vincent Bijlo, Columnist voor AD, cabaretier, muzikant, schrijver en Ambassadeur van vrede van PAX.Mirik Milan, Nachtburgemeester Amsterdam en artistiek leider voor Manifeest.Anne Hertman, coordinator Vredesweek PAX

Contact, vragen & insturen: Lisa Stumpel stumpel{at}paxforpeace.nl
Deadline: 15 juli

Reacties