Coherentiedebat gemonopoliseerd door NGO-simplisme

22-05-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: Agriterra / AgriCord

Nederland wordt vertegenwoordigd door Gerard Doornbos (LTO-Nederland) en verder worden de voorzitters van de omringende landen (Duitsland, Engeland, België, Italië en Noorwegen) verwacht. Er zijn voorzitters van grote bonden uit Vietnam, Senegal, Uruguay, Benin, Guinee, Brazilië, Nicaragua, Filippijnen en Kenia. Ze komen op 5 juni om 9.00 uur bijeen in een besloten debat in Musis Sacrum. Direct aansluitend vindt om 12:00 uur de persconferentie met lunch plaats. Boeren uit de hele wereld vinden elkaar in een gedeelde afkeer van de simpele voorstelling die de NGO´s geven van zaken die te maken hebben met landbouw, ontwikkeling en handel. In het debat over beleidscoherentie wijzen de NGO´s steevast op het Europees landbouwbeleid dat het ontwikkelingsbeleid in de wielen rijdt. Afbraak van steun aan Europese boeren, afschaffing van exportsubsidies en verruimde toegang voor landbouwproducten uit ontwikkelingslanden op de Europese markt wordt opgevoerd als het wondermiddel om de ontwikkelingslanden in de vaart der volkeren op te stuwen. Hoewel ze marktliberalisering als oplossingsrichting niet direct bestrijden, zetten de voorzitters wel vraagtekens bij het gebrek aan aanvullende steun voor capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. De welvaartseffecten van handelsliberalisering zijn vooral voelbaar in de ontwikkelde landen. Zonder ontwikkeling van hun productie en handelscapaciteit zullen de meeste boeren uit ontwikkelingslanden niet kunnen concurreren op de wereldmarkt. Dat punt moet nu voortvarend worden aangepakt. AgriCord is begin dit jaar opgericht door de agri-agencies (Agriterra’s) van Nederland, België, Frankrijk, Japan, Canada, Denemarken, Zweden en Noorwegen. De Nederlandse overheid steunt het programma voor de ontwikkeling van handelscapaciteit dat AgriCord uitvoert voor de Internationale Federatie van Landbouwproducenten IFAP.

Werkwijze AgriCord en Agriterra Ontwikkelingssamenwerking vindt bij AgriCord niet plaats via overheden of tussenpersonen, maar rechtstreeks van boer tot boer of van plattelandsvrouw tot plattelandsvrouw. Sinds de lancering Van Agriterra in maart 1998 hebben we hard gewerkt en een unieke aanpak ontwikkeld voor de internationale samenwerking tussen plattelandsledenorganisaties in Nederland en in ontwikkelingslanden. Samenwerken is waar Agriterra en AgriCord voor staan. Door samenwerking helpen we organisaties van plattelandsbewoners in de Derde Wereld zich te versterken. Daarmee kunnen ze hun toekomst in eigen hand nemen.

AgriCord

Reacties