Coherent Afrikaans geluid

01-01-2004 Bron: oneworld
debat – 

Ter sprake kwamen de Afrikaanse gemeenschap in Nederland en haar sociale, politieke en economische activiteiten; NEPAD (het ambitieuze ontwikkelingsplan voor het hele continent); werkgelegenheid; vredesoperaties; het Nederlandse Afrikabeleid - en welke concrete stappen ondernomen werden om deze en andere zaken dichter bij een oplossing te brengen. Het was een klein wonder dat de bijeenkomst niet bezweek onder het gewicht van deze agenda.

AfroNeth-coördinator Hassan Jalloh zag het seminar als 'een begin'. 'Nu gaat het erom te werken aan concrete volgende stappen.' De ongeveer honderd aanwezigen in De Rode Hoed hadden daar wel ideeën over. Het moet in essentie gaan om twee dingen: werk en erkenning. Onder de 150 duizend Afrikanen in Nederland is het werkloosheidspercentage onaanvaardbaar hoog. 'Dat ligt niet alleen aan discriminatie', zoals één deelneemster opvallend mild vaststelde nadat ze haar eigen bizarre ervaring met het polderlandse arbeidscircuit had verteld - het kwam erop neer dat je het als Afrikaanse niet in je hoofd moet halen te denken dat je gekwalificeerd bent voor een managersfunctie in Nederland. Maar waar het dan wel aan lag, dat werd op 16 december weinig duidelijker.

De sector waar Afrikanen op grond van ervaring en opleiding bij uitstek werk zouden kunnen vinden - ontwikkelingssamenwerking - biedt evenmin goede vooruitzichten. Erg verwonderlijk is dat niet: OS is van oudsher het domein van goedopgeleide, blanke, politiek correcte leden van de polderse middenklasse en behalve opleiding hebben Afrikanen dus weinig gemeen met het Hollandse ontwikkelingsestablishment. Er is evenwel beweging gekomen in OS en een netwerk als AfroNeth kan een mooie rol spelen bij het aangeven van visies 'van buiten' het OS-wereldje.

En ten slotte werd tijdens de soms verhitte debatten in De Rode Hoed ook duidelijk dat er meer dan voldoende eigen initiatief voorhanden is. Consultant Max Koffi had een uitgebreid model ontworpen dat kon helpen bij het ontwikkelen van het midden- en kleinbedrijf, overal ter wereld de motor van de economie. Misschien nog wel belangrijker was zijn boodschap: 'Waarom zou je wachten tot iemand je werk geeft? Doe het zelf!' 

 

Bram Posthumus

Bram Posthumus is een freelance journalist die vanuit West-Afrika verslag...

Lees meer van deze auteur >

Reacties