Cocaverdelging maakt duizenden mensen ziek

06-07-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De boerenbevolking en ook verschillende gouverneurs van de grensprovincies beweren al langer dat de besproeiingen met herbiciden schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het onderzoek van de niet-gouvernementele organisatie Ecologische Actie staaft deze claim.

'De 36 ziektesymptomen die we in de grensdorpen hebben waargenomen, zijn duidelijk het gevolg van de besproeiingen,' zegt Adolfo Maldonado, een Spaanse dokter die meewerkte aan een studie van de Ngo, die gevestigd is in Quito.

Alle Ecuadoranen die op vijf kilometer van de Colombiaanse grens wonen, vertoonden symptomen van kwalen die door pesticiden worden veroorzaakt. Tien kilometer van de grens was 89 procent van de inwoners ziek.

In totaal vertonen vierduizend Colombianen ernstige ziektesymptomen als gevolg van het glyfosfaat, het herbicide dat het Colombiaanse leger vanuit de lucht in grote hoeveelheden over de cocaplantages sproeit. Vaak worden ook legale plantages en de drinkwatervoorzieningen van boeren getroffen. De onderzoekers tekenden de ziektesymptomen vooral op in het departement Putumayo, bij de Ecuadoraanse grens, waar ongeveer zestig procent van de Colombiaanse cocavelden ligt.

Aan de Ecuadoraanse kant van de grens hebben ongeveer tweeduizend mensen te lijden onder het ambitieuze en door de VS gesteunde drugbestrijdingplan van president Andres Pastrana. Dat Plan Colombia gaat ervan uit dat de vernietiging van coca, het basisproduct voor cocaïne, de beste manier is om het drugsprobleem in Noord- en Latijns-Amerika aan te pakken.

Het nieuwe rapport ontkracht de verklaringen van de Colombiaanse minister van Milieu Juan Myer. Die blijft erbij dat het besproeien van cocaplantages 'niet echt schadelijk' is voor de volksgezondheid en het milieu. Volgens de minister wordt niet meer dan vijftien procent van het in Colombia gebruikte glyfosfaat voor de vernietiging van coca gebruikt. De rest gebruiken de boeren zelf om onkruid op suikerriet- of andere plantages te verdelgen.

De milieugroep liet de stof die op de coca wordt gesproeid analyseren. Het gebruikte herbicide bleek RoundUp Ultra en Cosmo-Flux 411F te bevatten, volgens de ngo twee giftige stoffen. Round up wordt veel door boeren gebruikt en is niet extreem schadelijk als voorzorgsmaatregelen worden nageleefd. Dat is in Colombia niet het geval.

Lucia Gallardo, hoofd van de biodiversiteitscampagne van Accion Ecologica, wijst erop dat RoundUp Ultra 26 procent glyfosfaat bevat, in plaats van de aanbevolen een procent.

Gallardo meent dat het onderzoek 'bevestigt wat de inwoners en de grensbesturen al hadden aangegeven.' Ze voegt eraan toe dat 'de minister de overduidelijke waarheid niet onder ogen wil zien. Ze moet maar eens een kijkje gaan nemen in de getroffen streken.'

Intussen heeft het Ecuadoraanse ministerie van Milieu een commissie samengesteld. Die moet de problemen onderzoeken die aan de noordelijke landsgrens zijn ontstaan sinds de lancering van Plan Colombia vorig jaar. ‘Als de klachten inderdaad een gevolg zijn van de besproeiingen, zal de nationale overheid worden opgeroepen om de boeren in de getroffen streek een schadevergoeding uit te betalen,' aldus de voorzitter van deze commissie. 'De resultaten van het onderzoek zullen bepalend zijn voor de houding die Ecuador zal aannemen in verband met het Plan Colombia,' zegt de Ecuadoraanse minister van Milieu, Lourdes Luque. Luque benadrukte echter dat er geen sprake is van schade in de Ecuadoriaanse grensstreek als gevolg van de besproeiingen. Ook noemde ze de Ngo Accion Ecologica een 'extreme organisatie'.

Myer en Luque verdedigden de besproeiingen tijdens de Andesconferentie van Milieudeskundige Autoriteiten, die op 2 en 3 juli in Quito werd gehouden.

Ondertussen gaan in Europa ook stemmen op om de gevolgen van de besproeiingen te onderzoeken.

Accion Ecologica
Meer info over drugsbestrijding in Latijns-Amerika

Reacties