China waarschijnlijk dit jaar al grootste vervuiler

26-04-2007
Door: Antoaneta Bezlova
Bron: IPS

Het is al de tweede keer deze maand dat Chinese ambtenaren de publicatie van nieuwe economische groeicijfers uitstellen. Wel hebben ze al eerder laten doorschemeren dat de groei in het eerste kwartaal van 2007 met 11 procent is toegenomen. De Chinese economie liet in de voorbije vier jaar een gemiddelde groei van 10 procent optekenen, wat van China de op drie na grootste economie in de wereld heeft gemaakt.
 
De groei drijft vrijwel volledig op het gebruik van vervuilende kolen. Bij verbranding van kolen en andere fossiele brandstoffen komen broeikasgassen zoals koolstofdioxide vrij. Volgens wetenschappers dragen die bij aan de opwarming van de aarde. Vorig jaar verbrandde China meer dan 1,2 miljard ton kolen. Het land heeft bovendien ambitieuze plannen voor de bouw van een aantal nieuwe kolencentrales.
 
Chinese statistici zijn niet de enigen die verrast zijn door de voortgaande economische groei. Ook het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat landen adviseert op het gebied van energie, moet zijn prognoses over China bijstellen. Analisten hadden eerder voorspeld dat de Chinese uitstoot van broeikasgassen die van de Verenigde Staten zou inhalen in 2009. Gezien de laatste ontwikkelingen zal dat volgens de IEA waarschijnlijk al binnen enkele maanden gebeuren.
 
Als er niets gedaan wordt, dan zal China binnen 25 jaar zelfs twee keer zoveel koolstofdioxide uitstoten als alle rijke industrielanden bij elkaar, zegt econoom Fatih Birol van het IEA.
 
Het uitgestelde nationale actieplan tegen klimaatverandering zal waarschijnlijk een vermindering van de uitstoot beloven, maar geen maximale uitstoot vastleggen. De Chinese leiders zien dat als een dure maatregel die de economische groei kan hinderen. Die economische groei is volgens hen belangrijk om sociale onrust in het land te voorkomen.
China wil in plaats daarvan de 'energie-intensiteit' verlagen, door de hoeveelheid kolen en andere brandstoffen die nodig zijn voor een bepaalde productie te verlagen. China is een van de ondertekenaars van het Kyoto Protocol dat landen verplicht om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Maar als opkomend ontwikkelingsland krijgt China ontheffing van een aantal verplichtingen.
 
De toenemende uitstoot in China vermindert het effect van pogingen elders in de wereld om de uitstoot te beperken. "Als China niet meedoet, dan heeft het internationale klimaatbeleid geen enkele kans op slagen", zegt Birol. "Alle pogingen van andere landen worden dan teniet gedaan."
 
Peking gaf de afgelopen maanden tegenstrijdige signalen af over de bereidheid om mee te werken aan klimaatplannen. Tijdens een bezoek aan Tokio eerder deze maand, zei de Chinese premier Wen Jiabao bereid te zijn te deel te nemen aan een toekomstig plan dat het Kyoto Protocol vervangt. De bepalingen in het Kyoto Protocol verlopen in 2012.
 
Anderzijds wijst Peking erop dat industrielanden de leiding moeten nemen in het terugdringen van de uitstoot, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. De uitstoot per hoofd van de bevolking is in China nog altijd veel lager dan in het Westen, zo luidt het Chinese argument. En de klimaatverandering is het resultaat van een langdurige uitstoot door de rijke landen.

Reacties