China lokt buitenlandse Chinese wetenschappers

21-04-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het Nationale Fonds voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek, dat de beurzen verstrekt, heeft geen beperking gesteld aan het aantal beurzen.

Om voor een beurs in aanmerking te komen, moeten de wetenschappers etnische Chinezen zijn én beschikken over een buitenlands paspoort. Bovendien moeten ze jonger zijn dan 45 en gepromoveerd zijn. De beurzen betreffen alleen onderzoeksfuncties op Chinese universiteiten of instellingen. Functies bij wetenschappelijke instellingen in Hongkong of op Macao vallen buiten de boot.

Er zijn enkele tientallen miljoenen etnische Chinezen buiten China woonachtig. De meeste leven in Zuidoost-Azië.

Goedkoop onderzoek

Het eerdergenoemde fonds wil vooral wetenschappers aantrekken die al naam hebben gemaakt. Omdat leven en onderzoek doen in China relatief goedkoop is, hoopt het fonds veel geïnteresseerde 'overzeese' Chinezen te lokken.

De begunstigden worden wel geacht zich voor ten minste vier jaar aan de Chinese wetenschappelijke instellingen te verbinden. Het is bovendien niet uitgesloten dat een eis tot langer verblijf in de voorwaarden wordt opgenomen.

Het Nationale Fonds voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek heeft onlangs een statuut voor haar eigen functioneren opgesteld. Het statuut is bedoeld om het fonds, dat zich in 2000 losmaakte van het ministerie van Wetenschap en Technologie, zoveel mogelijk onafhankelijk te maken van de Chinese regering. Het fonds beschikt naar schatting voor het jaar 2005 over een budget van minimaal 320 miljoen euro.

Reacties