China bouwt 400 nieuwe steden voor ongelukkige plattelanders

19-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

China's minister van Burgerzaken, Doje Cering, schetst de plannen in het tijdschrift Outlook Weekly, zo meldt het Japanse persbureau Kyodo.

De Grote Roerganger Mao Ze Dong maakte het de boeren destijds vrijwel onmogelijk om in de stad te gaan wonen: ze kregen er gewoon geen vergunning voor. De afgelopen veertig jaar bleven de plattelanders op de boerderij, terwijl het overheidsgeld en de -zorg vooral ten goede kwam aan de stedelingen.

Het boerenleven werd steeds moeilijker en wanhopige plattelanders trokken ondanks de restricties naar de grote steden. Daar wacht hen meestal een illegaal, werkloos en onveilig bestaan. De overheid - die de Mao-regel inmiddels heeft afgeschaft - schat dat alleen al in de hoofdstad Peking 2,5 miljoen illegalen leven.

Toch woont nog steeds zo'n 70 procent van de Chinezen op het platteland. Een consequentie hiervan is dat de gemiddelde boer weinig land en water tot zijn beschikking heeft. Miljoenen boeren leven daardoor in pure armoede.

Bovendien werken 138 miljoen plattelanders niet eens in de landbouw, maar willen zij veelal het liefst naar de stad. Ter vergelijking: in de meeste andere geïndustrialiseerde landen leeft 70 procent van de bevolking juist in de steden.

De Chinese overheid verwacht dat de geplande bouw van middelgrote steden veel problemen kan oplossen. Het betekent dat er uitwijkmogelijkheden komen voor boeren die het platteland verlaten en er dus ook meer land beschikbaar is voor de boeren die blijven. Voor de grote steden zou het een minder grote druk betekenen door overbevolking, hoge werkloosheid en criminaliteit.

Om enig effect te sorteren, moeten er dan wel jaarlijks twintig nieuwe steden bijkomen.

Uiteindelijk zullen na twintig jaar 600 miljoen van de naar schatting dan 1,5 miljard Chinezen geregistreerd staan als 'stadsbewoner'.

Sinds 1980 zijn er al ongeveer 20.000 kleine steden uit de grond gestampt, waar 170 miljoen Chinezen zijn gaan wonen. De overheid ziet die urbane centra als 'tussenstations', waar boeren voorzichtig aan het hectische leven in ‘de Grote Stad’ kunnen wennen.

Er zijn echter ook kritische geluiden. Tegenstanders van de omvangrijke nieuwbouwplannen waarschuwen voor milieuschade en het verlies van vruchtbaar land.

Meer nieuws over China

Reacties