Certificatiesysteem moet eerlijke diamanten garanderen

02-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het is de diamantenindustrie zelf die met dit systeem de toezicht en de controle uitoefent op verkoop van diamanten.

Handel in illegaal gedolven diamanten zou hebben gezorgd voor de financiering van oorlogen in de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone en Angola. Ook zouden er terroristische activiteiten mee worden betaald.

Activisten pleiten al jaren voor meer toezeggingen van de diamantenindustrie om het tij te keren.

In een rapport dat de organisatie Worldwatch begin deze maand uitbracht staat dat lokale conflicten over de controle over de diamantenmijnen in Afrika het leven hebben gekost aan vele mensen. Miljoenen raakten ontheemd.

Volgens Amboka Wameyo van organisatie Action Aid Africa hebben al de uitspraken van de industrietak in de afgelopen jaren alleen gediend om zand in de ogen van overheden te strooien. Volgens de activist 'rest de overheden niets anders dan wetgeving in te voeren om de illegale diamantenhandel een halt toe te roepen'.

Verwacht wordt dat in januari volgend jaar de producenten van diamanten ook het Kimberly-systeem zullen ratificeren. Dit oefent controle uit op de alle stadia van de diamant, van de winning in de mijn tot verkoop door de handelaar.

Onafhankelijke controle en certificatie zijn hierbij de sleutelwoorden. 'Diamantverkopers en consumenten moeten de garantie hebben dat de diamanten die ze kopen vrij zijn van de verschrikkingen van de conflictdiamanten,' aldus Alex Yearsley van Global Witness.

The Anatomy of Resource Wars, Worldwatch rapport

Reacties