'CDA onder voorwaarden voorstander van een Irak- Tribunaal'

03-04-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: Cordaid en Pax Christi

Dat voorstel, reeds eerder door Jan Gruiters van Pax Christi en Hans Kruijssen van ontwikkelingsorganisatie Cordaid naar voren gebracht, wordt gesteund door het Kamerlid Camiel Eurlings (CDA). Eurlings wil ook eerst de mogelijkheden van een verzoeningscommissie bij de opbouw van Irak onderzoeken. Gezien de expertise in Nederland met het Joegoslavië-Tribunaal en het Internationaal Strafhof ziet hij op het terrein van mensenrechten een duidelijke rol voor Nederland in de wederopbouw van Irak. Harry Van Bommel (SP) had zich al eerder geschaard achter het voorstel van Pax Christi en Cordaid. De politici deden hun voorstellen gisteravond tijdens een debat in Den Haag waar ontwikkelingsorganisatie Cordaid en vredesorganisatie Pax Christi de vraag ‘Hoe nu verder met Irak?’ aan de buitenlandwoordvoerders van CDA, VVD en SP voorlegden. Alle politici waren het erover eens dat – naast de Irakezen zelf - de Verenigde Naties een grote rol moeten spelen bij de opbouw van Irak. Eurlings zei dat daarover op korte termijn een resolutie van de VN politiek noodzakelijk is. Blair, die vorige week een pleidooi hield om de VN een centrale rol te laten geven, moet in zijn positie krachtig gesteund worden, vindt Eurlings. Voor oud- minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen staat de oplossing van het Palestijns-Israelische conflict boven aan de agenda. Dat moet prioriteit nummer 1 worden als gevolg van deze oorlog. Hij heeft zich zeer gestoord aan de houding van de Fransen en Duitsers als het ging om de voortzetting van het olie- voor voedsel programma. Er mag, volgens Van Aartsen, als het gaat om de toekomst van Irak, niet meer gekeken worden naar de vraag of een oorlog te rechtvaardigen was of niet. 'Het gaat nu om vooruit te kijken en in Europa eensgezind op te treden', aldus de voormalig bewindspersoon. Hans Kruijssen van Cordaid benadrukte het belang van de humanitaire zorg die nu topprioriteit moet krijgen. Er moet diep in de buidel worden getast om het leed in Irak te verzachten. Het gaat om miljarden dollars. Ook de rol van bedrijven bij humanitaire hulp met kritisch worden bekeken zo zei Kruijssen in zijn bijdrage.

Meer informatie: Arjan Brak (Cordaid) tel. 070 3136 635 / 06 4710 0190 of Micha Hollestelle (Pax Christi) tel. 030 2428 487 / 06 4155 5014

Reacties