OneWorld presenteert:

FAQ

Waarom de naam Harlot?
Harlot is een ouderwets Engels scheldwoord voor seksueel actieve vrouwen. Harlot richt zich echter niet alleen op vrouwen. We hebben deze naam gekozen omdat de trotse toe-eigening van stigmatiserende termen staat voor een breder fenomeen dat emancipatiebewegingen typeert: de schaamte voorbij, de macht nemen over je hoe je wordt gelabeld.

Hoe kom ik in contact met Harlot?
Voor pitches kunnen schrijvers terecht bij voorstellen@oneworld.nl. Dat kan het beste volgens het pitchdocument.

Pijlers

Waar andere media vaak een ‘beide kanten’-perspectief hanteren waarbij conservatieve geluiden op geforceerde wijze tegenover progressieve geluiden worden gezet, bekent Harlot kleur. We kiezen voor vooruitgang. Wij praten niet over mensen, we praten met ze. We geven een podium aan nieuwe progressieve geluiden die elders geen waardige ruimte krijgen. We motiveren tot micro-activisme: ingrijpen in je eigen omgeving. En we stimuleren een kritische blik op grotere zaken zoals bijvoorbeeld politiek of wetgeving.

Harlot baseert zich op drie pijlers: kruispuntdenken, de connectie tussen hier en elders en een glansrol voor (jonge) activisten.

Kruispuntdenken

Mensen reduceren tot een aspect van hun identiteit is kortzichtig. We zijn gelaagd. Juist het samenspel van factoren zoals klasse, seksuele voorkeur, geboortegeslacht en gender, huidskleur, religie en gezondheid kleurt je positie als individu in de samenleving. Die factoren zijn deels bedacht en gevormd door mensen zelf, maar dat maakt hun effect niet minder. Daarnaast zijn die factoren onderhevig aan een rangorde: gezond zijn is beter dan ziek zijn, mannen zijn de norm, hetero zijn is ‘gewoon’ enzovoorts – met maatschappelijk voor- of nadeel tot gevolg. Om mensen niet buiten te sluiten, is het van belang om zicht te krijgen op al die factoren, hun maatschappelijke uitwerking en hoe ze elkaar onderling doorkruisen. Harlot baseert zich op dit kruispuntdenken.

Connectie tussen hier en elders

OneWorld heeft een wereldwijde blik. Kwesties rond gendergelijkheid, seksuele rechten en gezondheid zijn mondiaal relevant, maar hebben in verschillende landen en culturen elk hun eigen geschiedenis en implicaties. Harlot wil niet vervallen in een belerende en denigrerende houding, maar door een open en nieuwsgierige blik naar de hele wereld kijken.

Glansrol voor jonge activisten

Jonge activisten op het gebied van bijvoorbeeld seksuele rechten, antiracisme of feminisme zijn vaak nog niet bekend bij gevestigde media. Als ze al ruimte krijgen, worden ze vaak geforceerd tegenover een conservatief geluid gezet, wat hun boodschap inperkt. Ze moeten hun doel teveel verdedigen, en krijgen weinig ruimte om hun ideeën te ontvouwen. Harlot biedt die marginale geluiden een podium.