Cariben wordt duurzaam toerisme zone

14-12-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De beslissing werd genomen op de derde top van de ACS op het Venezolaanse eiland Margarita. Leiders van de Caribische eilanden ondertekenden een politieke verklaring en actieplan om hun beleid op vijf punten te versterken: toerisme, handel, transport, ramppreventie en samenwerking.

Het toerisme krijgt de hoogste prioriteit omdat het voor 16 van de 28 landen de belangrijkste inkomstenbron is.

De Caribische landen onderstrepen het belang van alternatieve en duurzame ontwikkeling om de levensstandaard van hun inwoners te verbeteren en tegelijkertijd het milieu te beschermen. Duurzaam toerisme moet volgens het Margarita-actieplan een ontwikkeling op gang brengen die economische vruchten afwerpt maar op langere termijn ook gunstig blijft voor de lokale bevolking en omgeving.

De ACS wil werken met certificaten die aantonen dat bepaalde bestemmingen en faciliteiten voldoen aan de normen van duurzame ontwikkeling. De organisatie streeft ernaar de regio internationaal als duurzaam toerismegebied erkent te krijgen.

De overeenkomst is een belangrijke overwinning voor Costa Rica. Dat land voerde als eerste in de regio duurzaamheidscertificaten in voor hotels en andere faciliteiten. Dit systeem is overgenomen door andere Centraal-Amerikaanse landen en wordt ook van kracht in de Groot-Caribische zone.

De Organisatie van Caribische Staten werd in 1994 opgericht en telt 25 leden en drie geassocieerde leden. De landen tellen samen 227 miljoen inwoners.

Reacties