Canadese boeren willen ook verkapte landbouwsteun beperken

26-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De boeren van de Canadese Federatie van Landbouw (CFA) dringen met name ook aan op beperking van de subsidies in de zogenaamde ‘Groene Box’.

In de WTO zijn afspraken gemaakt over afbouw van binnenlandse steun aan boeren. Dan gaat het met name om subsidies die een handelsverstorend effect hebben, zoals prijssteun en bijvoorbeeld exportsubsidie. Deze vallen in de ‘Oranje Box’.

Subsidies in de Blauwe Box (directe betalingen van de overheid aan boeren voor productiebeperkende programma’s bijvoorbeed) en de Groene Box hoeven niet op de helling.

Maatregelen vallend in de Groene Box zijn bijvoorbeeld steun voor agrarisch onderzoek, ziektencontrole, marketing en PR-diensten ten behoeve van de landbouw, sociale voorzieningen voor boeren met lage inkomsten, milieumaatregelen, voedselhulp, steun bij natuurrampen etc.

Maar, meent Bob Friesen, voorzitter van de CFA, van deze maatregelen wordt steeds meer misbruik gemaakt. De Canadese boeren voelen de impact van ‘het zeer hoge niveau van Amerikaans ongelimiteerde steun uit de Groene Box’ in toenemende mate.

‘Onze zorg is dat we gevangen raken in een positie waarin we wel grotere toegang krijgen tot de markt en handelsliberalisering, maar dat we landen met voldoende budget toestaan ongelimiteerd geld uit te geven via de Groene-Boxsubsidies,’aldus Friesen. Uiteindelijk werkt dat ook handelsverstorend.

Volgens een Oeso-rapport uit april 2001 stijgt het gebruik van de subsidies uit de Groene Box, met name in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan. Binnenlandse voedselhulp was de grootste categorie binnen Groene Box. Zo kent Washington bijvoorbeeld voedingsprogramma’s voor kinderen, melkprogramma’s voor scholen en speciale programma waardoor kinderen, ouderen en moeders met een laag inkomen extra voeding krijgen.

Volgens de WTO spendeerden de VS in 1997 ruim 50 miljard dollar aan subsidies vallend in de Groene Box. Van de totale steun aan boeren nam dat soort maatregelen toe van 75 procent in 1995 naar 88 procent in 1997.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft begin oktober een landbouwwet aangenomen waarin voor de komende tien jaar 73,5 miljard dollar aan extra steun is gereserveerd voor de boeren, boven op de standaard 97 miljard dollar.

Friesen zegt dat dat ‘enorme consequenties’ heeft voor de WTO-onderhandelingen. ‘Hoe kunnen andere landen in goed vertrouwen onderhandelen als sommigen nu al evenveel of zelfs meer besteden aan landbouw?’

Canada maakt deel uit van de Cairns-groep, 18 landen, waaronder ook Australië, Thailand en Brazilië, die veel agrarische producten exporteren. De Cairns-groep pleit voor versnelde afbouw van exportsubsidies en binnenlandse steun aan boeren.

Canadese Federatie van Landbouw
Uitleg van de 'Box'

Reacties