Cambodjaans ziekenhuis verloot behandelingen

02-11-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/BBC

Iedere ochtend vroeg staat er al een flinke rij wachtenden voor het ziekenhuis. Sommigen van hen hebben de nacht op de stoep van het hospitaal doorgebracht. Onder hen ook velen die een lange reis hebben ondernomen voor een gratis behandeling.

De gezondheidszorg in Cambodja is belabberd. De kwaliteit van de overbelaste staatsziekenhuizen laat veel te wensen over. De betere zorg in privé-klinieken is voor veel Cambodjanen onbetaalbaar. Het Sihanouk ziekenhuis krijgt zijn geld van buitenlandse donoren en kan daardoor gratis behandelingen aanbieden die wel van goede kwaliteit zijn. Deze zijn echter zo populair dat er niet meer aan de vraag kon worden voldaan.

Stempel op je hand

Het waren de patienten zelf die daarom met het idee kwamen om de behandelingen te verloten. Dagelijks zijn er tien behandelingen te vergeven onder de honderden wachtenden. Om te bepalen wie die krijgt, zet het personeel van het ziekenhuis een dagstempel en een getal op de hand van de wachtenden. De winnende getallen worden hierna door een lid van de ziekenhuisstaf uit een doos gegrabbeld.

Het systeem is volgens ziekenhuisdirecteur Gary Jaques open en eerlijk. ‘We stellen geen vragen over inkomen of waar men vandaan komt. Ook factoren als sekse, ras, leeftijd en religie spelen geen rol.’

Spoedgevallen doen niet mee aan de trekking, maar worden meteen opgenomen. Diegenen wie het lot gunstig gezind is geweest, hoeven voor hun vervolgbehandeling niet nog eens mee te loten.

Gezondheidzorg lijdt nog steeds onder Pol Pot

De Cambodjaanse gezondheidszorg heeft nog steeds te lijden onder het Rode Khmerbewind dat 25 jaar geleden werd verdreven. Onder Pol Pot werden veel ziekenhuizen verwoest en artsen vermoord. De opbouw hiervan verloopt moeizaam. Het ontbreekt de ziekenhuizen vaak aan de juiste apparatuur en goed opgeleid personeel.

Daarbij komt nog eens dat de vraag naar medische zorg groot is. Onder het Maoïstische bewind van de Rode Khmer waarbij privébezit verboden was, raakte de economie volledig ontwricht. Hierdoor lijden nog steeds veel mensen aan ondervoeding. Dit kan chronische ziektes veroorzaken. Ook werden er tijdens het bewind van Pol Pot en de hierop volgende burgeroorlogen miljoenen landmijnen neergelegd. Deze eisen nog dagelijks hun tol.

Het Sihanouk ziekenhuis helpt bij de wederopbouw van de gezondheidszorg in Cambodja. De staf traint onder meer het personeel van staatsziekenhuizen en levert hen assistentie. Als de kwaliteit van die ziekenhuizen verbetert dan wordt hiermee hopelijk de druk op hun eigen ziekenhuis verlicht. Tot die tijd blijven de medici doorgaan met de dagelijkse gezondheidsloterij.

color=red>

Het Sihanouk ziekenhuis

Reacties