Wereldbank gecompenseerd voor schuldverlichting

26-09-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

 

De lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank hebben tijdens hun jaarvergadering ingestemd met het voorstel voor schuldkwijtschelding dat de acht rijke landen (G8) in juli lanceerden. In eerste instantie worden de schulden van achttien landen bij Wereldbank, IMF en Afrikaanse Ontwikkelingsbank geschrapt. In een later stadium kunnen ook andere landen die het HIPC-schuldsaneringsprogramma hebben doorlopen in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Aan het oorspronkelijke voorstel is gesleuteld. Een belangrijke aanvulling is de toezegging van de donoren van de Wereldbank dat ze de komende veertig jaar het geld op zullen hoesten dat de bank misloopt. Ook het IMF wordt gecompenseerd.

Het geld wordt in fases kwijtgescholden en er worden voorwaarden verbonden aan het schrappen van de schulden. Het geld dat anders aan aflossing van schulden was besteed, moet straks bijvoorbeeld aan onderwijs en gezondheidszorg worden uitgegeven. Ook wordt het voor een land dat schulden krijgt kwijtgescholden moeilijker om nieuwe leningen af te sluiten.

De komende weken wordt uitgewerkt wat welk land moet betalen en hoe wordt bepaald of de achttien landen zich aan de voorwaarden houden.

Nederland

Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking is blij met de aanpassingen die zijn gemaakt. Nederland heeft zich er de afgelopen maanden voor ingezet dat de schulden slechts onder voorwaarden zouden worden kwijtgescholden en dat de rijke landen de Wereldbank volledig zouden compenseren voor het mislopen van aflossingen en rente.

Van Ardenne vindt ook dat de rijke landen de schuldverlichting niet uit hun bestaande budget voor ontwikkelingssamenwerking mogen financieren. Alleen landen die al genoeg (0,7 % van het bnp) uitgeven aan ontwikkelingshulp - zoals Nederland zelf - zouden dit budget hiervoor mogen gebruiken. Op dit punt heeft Van Ardenne niet kunnen overtuigen; de schuldverlichting zal ten koste gaan van het ontwikkelingsbudget van de rijke landen. Alleen Noorwegen maakt extra geld vrij om het schuldeninitiatief te betalen.

De organisatie Jubilee Nederland, die campagne voert om arme landen van hun schulden af te helpen, is matig enthousiast over het akkoord dat er nu ligt. 'Het is zonder meer positief dat - mede dankzij de inzet van de Nederlandse regering - de G8 heeft beloofd de kwijtschelding te financieren, bovenop de gebruikelijke bijdragen van deze landen aan de Wereldbank. Dat betekent dat de kwijtschelding niet ten koste gaat van nieuwe (goedkope) leningen van de Bank. Maar het is nog onzeker hoe hard de garanties werkelijk zijn. Afgelopen vrijdag liet een Duitse ambtenaar nog weten dat Duitsland de eigen bijdrage - van ongeveer 60 miljoen dollar per jaar - gewoon uit het budget voor bijdragen aan Wereldbank en Afrikaanse Ontwikkelingsbank zou betalen', stelt de organisatie op haar website.
 

Wolfowitz

De Wereldbank besloot eerder ook tot een uitgebreid hulpprogramma voor Afrika. De bank gaat meer investeren in de infrastructuur op het continent. De baas van de Wereldbank, de Amerikaan Wolfowitz, toonde zich zondag tevreden dat er overeenstemming is over schuld en hulp.

Maar we zijn er nog niet, waarschuwde hij. 'Misschien nog belangrijker dan deze twee stappen, is een akkoord over handel tijdens de bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie WTO in december. Een handelsakkoord zou de investeringen en economische groei aanjagen die voor miljoenen mensen een ontsnapping uit de armoede kan betekenen', aldus Wolfowitz.

 

 


Persberichten Wereldbank

Jubilee Nederland

 

Reacties