VN maken 'businessplan' voor armoedebestrijding

19-01-2005
Door: Wiebke Pittlik
Bron: OneWorld

 

De Verenigde Naties zetten in 2000 een aantal ambitieuze doelstellingen op papier. In 2015 moet de armoede zijn gehalveerd, kindersterfte zijn teruggedrongen en de verspreiding van ziektes als aids, malaria en tuberculose een halt zijn toegeroepen. Vijf jaar later ligt er een plan van aanpak. Nog tien jaar te gaan. 'We kunnen het nog steeds halen,' zeggen de opstellers optimistisch. Als landen maar doen wat ze hebben toegezegd en het scepticisme wordt overwonnen.

Het rapport, waaraan 265 deskundigen hebben meegewerkt, komt niet met nieuwe strategieën. 'Het gaat om aanpassingen, een 'scaling-up', zegt VandeMoortele. Maandagavond reikt de econoom Jeffrey Sachs het rapport in New York uit aan secretaris-generaal Kofi Annan van de VN. Sachs is de hoofdauteur van het rapport.

Actiepunten

Een van de belangrijkste punten van het rapport 'Investing in Development' is dat alle ontwikkelingslanden voor eind 2006 een eigen plan van aanpak moeten maken om de doelstellingen te halen. Verder moeten de handelsbarriëres worden aangepakt en de schulden van de arme landen worden verlicht. Het rapport stelt voor dat de internationale gemeenschap twaalf landen aanwijst die in aanmerking komen voor een snelle uitbreiding van ontwikkelingshulp.

Rijke landen moeten eindelijk eens met het toegezegde geld voor ontwikkelingshulp over de brug komen, stelt het rapport. Nederland is een van de weinige landen die zich houden aan de afspraak om 0,7 procent van het nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp te besteden. Als andere landen ook over de brug komen, is er genoeg geld om het plan van aanpak uit te voeren.

Het rapport beschrijft verder een aantal maatregelen die zijn bedoeld om op korte termijn het welzijn van miljoenen mensen te verbeteren. Door het afschaffen van schooluniformen en schoolgeld kunnen alle kinderen naar school, het verstrekken van kunstmest en beter zaad aan Afrikaanse boeren maakt ze zelfvoorzienend, in malariagebieden kunnen goedkope klamboe's veel besmettingen voorkomen en een gratis basisgezondheidszorg in ontwikkelingslanden kan sterfte terugdringen.

Hans Eenhoorn, oud-topman van Unilever en lid van de VN- projectgroep over honger, wees tijdens de persconferentie op het belang van een betere samenwerking. 'Iedereen is met zijn eigen project en zijn eigen subsidie bezig. Ik heb ook organisaties -ook van de VN- elkaar de tent uit zien vechten om iets te doen wat anderen misschien beter kunnen doen.'

De donors, ook de VN, zijn slecht in luisteren, voegt VandeMoortele daaraan toe. Ze moeten om de tafel met elkaar en met beleidsmakers en niet-gouvernementele organisaties in ontwikkelingslanden. Het is belangrijk dat die landen zelf hun eigen invulling geven aan het plan van aanpak. 'Bijvoorbeeld voor Cambodja zijn de doelstellingen te ambitieus. Dat land moet eigen targets stellen. Landen kunnen ook eigen doelstellingen toevoegen aan het plan. Om bij Cambodja te blijven; dat land heeft het opruimen van landmijnen opgenomen in de doelstellingen.'

Voortgang

Helemaal tevreden over de voortgang is VandeMoortele niet. 'Op het vlak van internationale handel zien we niet de vooruitgang die we moeten zien. De handelsbesprekingen zitten vast. Ook op het gebied van de kindersterfte zien we niet de verwachte vooruitgang. Dat komt vooral door aids.'

'We boeken wel vooruitgang op het terrein van de schuldenverlichting. Verder hoeven we de doelen niet noodzakelijk in elk land te bereiken, maar wel op wereldschaal. Je hebt landen die het beter doen dan de doelstellingen en landen die achter blijven bij de doelstellingen. Samen loop je in tred met de Millenniumdoelen.'

Kans van slagen

Eenhoorn wil daarom niet horen dat de doelstellingen niet realistisch zijn. 'Het is moreel onaanvaardbaar dat in een wereld waarin ongeveer één miljard mensen in overdaad leven, er ook ongeveer één miljard mensen leven die gebrek hebben aan alles. Voor het eerst is er een samenhangend plan, genoeg geld en genoeg bereidwilligheid. De kans dat het lukt is veel groter dan in het verleden.'

'Het is ook in ons eigen belang,' vervolgt Eenhoorn. 'Honger is de basis van conflicten. Bovendien kunnen hongerige vluchtelingen ook in het rijke Westen besmettelijke ziekten verspreiden. Daarbij is het economisch onverstandig om bijna een kwart van de wereldbevolking als potentiële consument uit te sluiten.'

 

Reacties