'Schuldverlichting mag niet uit hulpbudget worden betaald'

29-06-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Zo'n extra inspanning zou Nederland goed staan, meende Bos. Het kabinet denkt er anders over. Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking vindt dat Nederland al genoeg betaalt. Nederland voldoet als een van de weinige landen aan de internationale norm om 0,7 procent van het bruto nationaal product aan ontwikkelingshulp te besteden.

De landen die niet aan deze norm van 0,7 procent voldoen, moeten wel extra geld op tafel leggen om de schuldkwijtschelding te financieren, vindt het kabinet. Geen enkel land van de groep van rijke geindustrialiseerde landen (G8) voldoet aan de norm.

Volgens Bos moet Nederland juist het goede voorbeeld geven door de schuldkwijtschelding niet ten koste te laten gaan van ontwikkelingshulp. De PvdA, SP, Groen Links, Christen-Unie en SGP dienden dinsdag een motie in om de minister op andere gedachten te brengen. Donderdag wordt er over de motie gestemd.

De ministers van Financiën van de groep van rijke geindustrialiseerde landen (G8) besloten onlangs om de schulden van achttien arme landen kwijt te schelden. Het gaat dan om de schulden bij Wereldbank, Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Deze instellingen worden door de G8 en andere landen financiëel gecompenseerd. Als deze landen deze bijdrage echter uit het ontwikkelingsbudget mogen betalen, is de schuldkwijtschelding voor de ontwikkelingslanden eigenlijk een sigaar uit eigen doos, omdat ze dan minder hulp zullen krijgen.

Nederland ondersteunt het initiatief van de G8. Minister Van Ardenne schat dat van Nederland een bijdrage van ongeveer 20 tot 30 miljoen wordt verwacht. 

De G8 buigt zich op de top van 6 tot en met 8 juli in het Schotse Gleneagles over het definitieve voorstel. Het definitieve besluit wordt genomen tijdens de vergadering van de Wereldbank en het IMF in september.

 

Reacties