Samenwerken Tip #3: stel veel vragen

23-02-2016 Bron: OneWorld
Samenwerken: stel veel vragen
beeld: Ruth Catsburg
Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties kan kortstondig en oppervlakkig zijn, of langdurig en intensief. Het kan om allerlei redenen ontstaan en zich richten op uiteenlopende zaken als lobby, kennisuitwisseling, onderzoek, het opzetten van keurmerken of marktontwikkeling. En dat kan vanuit een internationaal platform met 80 leden wereldwijd of een exclusief partnerschap tussen twee Nederlandse partijen. Elke samenwerking is anders, maar de afwegingen, processen, valkuilen en aandachtspunten zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar. En uit al die vergelijkbare elementen zijn algemeen geldende tips te destilleren. In het slothoofdstuk van het recent verschenen boek Een bedrijf is geen goed doel geeft Wilma Roozenboom zeven tips. Op Oneworld komen zeven weken lang deze zeven tips aan de orde. Nummer 3 in de reeks:
Achtergrond – 

Stel veel vragen

Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties leent zich voor babylonische spraakverwarring en misverstanden, vanaf het allereerste begin tot en met de eindevaluatie en eventuele doorstart. Vragen stellen helpt dit te voorkomen. Wat versta jij onder samenwerking, succes, resultaat, impact, leren? Waarom willen jullie samenwerken – en waarom met ons? Waarom zegt iedereen de samenwerking belangrijk te vinden, maar zet niemand een stap extra? Waarom zouden we afspraken vastleggen? Waarom evalueren? En durf ook vragen te stellen bij schijnbare no-brainers. Leiden onze acties wel tot het doel dat we beogen? Doen we de goede dingen en moeten wij die dingen doen? Is onze samenwerking eigenlijk nog wel nodig? Check de aannames.

Veel vragen en dóórvragen legt de essentie van de samenwerking bloot en voorkomt misverstanden en verkeerde verwachtingen.

Meer lezen?

Algemeen geldende tips klinken al snel als tegeltjeswijsheden. Meer details, nuances en praktische toepassingen zijn elders in het boek te vinden. Een bedrijf is geen goed doel is te bestellen via www.eenbedrijfisgeengoeddoel.nl.

Dit was nummer 3 in een reeks van 7. De eerste twee tips zijn hier te lezen. Binnenkort verschijnt op deze plek nummer 4 in de reeks.

Wilma Roozenboom

Zelfstandig ondernemer, gespecialiseerd in de begeleiding van partnerschappen...

Lees meer van deze auteur >

Reacties