Samenwerken Tip #2: Denk Driedimensionaal

15-02-2016 Bron: OneWorld
Denk Driedimensionaal
beeld: Ruth Catsburg
Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties kan kortstondig en oppervlakkig zijn, of langdurig en intensief. Het kan om allerlei redenen ontstaan en zich richten op uiteenlopende zaken als lobby, kennisuitwisseling, onderzoek, het opzetten van keurmerken of marktontwikkeling. En dat kan vanuit een internationaal platform met 80 leden wereldwijd of een exclusief partnerschap tussen twee Nederlandse partijen. Elke samenwerking is anders, maar de afwegingen, processen, valkuilen en aandachtspunten zijn tot op zekere hoogte vergelijkbaar. En uit al die vergelijkbare elementen zijn algemeen geldende tips te destilleren.
Achtergrond – 

In het slothoofdstuk van het recent verschenen boek Een bedrijf is geen goed doel geeft Wilma Roozenboom zeven tips.  Op Oneworld komen zeven weken lang deze zeven tips aan de orde.  Nummer 2 in de reeks: 

Denk driedimensionaal

Bij samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties spelen er altijd drie dimensies op elkaar in: de samenwerking, de individuele organisaties en de mensen. Er is vaak veel aandacht voor het gezamenlijke: dat is wat je bindt. Maar de organisatie en de mensen zijn minstens zo belangrijk. Zonder eigen (organisatie)belang en inbedding van de samenwerking in de eigen organisatie is een samenwerking geen lang leven beschoren; zonder de goede mensen evenmin. Hou dus alle drie dimensies de hele tijd in het oog en bespreek ze alle drie steeds weer, in alle fasen van de samenwerking. Dat houdt organisaties aan boord, mensen gemotiveerd en dus de samenwerking gezond.

Meer lezen?

Algemeen geldende tips klinken al snel als tegeltjeswijsheden. Meer details, nuances en praktische toepassingen zijn elders in het boek te vinden. Een bedrijf is geen goed doel is te bestellen via www.eenbedrijfisgeengoeddoel.nl.

Dit was nummer 2 in een reeks van 7. De eerste tip is hier te lezen. Binnenkort verschijnt op deze plek nummer 3 in de reeks.

 

Wilma Roozenboom

Zelfstandig ondernemer, gespecialiseerd in de begeleiding van partnerschappen...

Lees meer van deze auteur >

Reacties