Hongkong levert mager akkoord op

19-12-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

 

De landen kwamen overeen dat Europa eind 2013 de exportsubsidies in de landbouw heeft afgeschaft. Landen als de Verenigde Staten en Australië moeten maatregelen nemen tegen het dumpen van graanoverschotten in ontwikkelingslanden. Afspraken over het opheffen van tariefmuren en het liberaliseren van dienstensectoren zijn ook gemaakt, maar de details daarvan moeten nog verder worden uitgewerkt.

Ontwikkelingsorganisaties zijn teleurgesteld over het resultaat van de top in Hongkong. Zelfs aan de misstanden in de katoen wordt geen einde gemaakt; de Verenigde Staten kunnen hun katoenboeren blijven subsidiëren, al drukken deze de West-Afrikaanse katoenboeren uit de markt.

Ook krijgen de armste landen niet de volledige toegang tot de markt, waar ontwikkelingsorganisaties op hadden gehoopt. Rijke landen krijgen de mogelijkheid in bepaalde gevallen toch hun markten te beschermen.

Reactie ministers

Ook minister Brinkhorst vindt dat de minst ontwikkelde landen er op het gebied van markttoegang beter uit hadden moeten komen, meldde persbureau ANP.

Het persbureau tekende ook de reactie op van minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking. Volgens haar had Nederland meer willen bereiken. Alle arme landen hadden volgens de minister onmiddellijk vrije markttoegang moeten krijgen, en de katoensubsidies hadden moeten worden afgeschaft.

'Slap maar niet slecht'

Ontwikkelingseconoom Paul Hoebink van de Radboud Universiteit Nijmegen zei maandagmorgen in het Radio 1 journaal dat het weliswaar een slap akkoord is, maar geen slecht akkoord. 'Wat er is toegezegd is voor een groot deel oude wijn in nieuwe zakken.' Maar het had nog erger gekund, meent Hoebink. Volgens hem levert verregaande liberalisering van de handel in landbouwproducten juist ook gevaren op. 'Landbouw is een moeilijk dossier dat eenzijdig besproken is. Landbouw is essentieel voor de voedselvoorziening. Dat moet je niet aan de vrije markt over willen laten.'

'Ontwikkelingsorganisaties in Nederland hebben zich teveel laten meeslepen door de Angelsaksische idee dat we ook deze markt vrij moeten laten.' Als we dat doen, helpen we vooral de grote Braziliaanse suiker- en sojaboeren en veehouders die vervolgens het Amazonewoud wegkappen, aldus Hoebink. 'Het gaat niet om boeren in Afrika, dat is slechts marginaal en een stuk demagogie van economen van de Wereldbank.'

Volgens Hoebink moet er in de discussie een preciezer onderscheid gemaakt worden in typen producten. En de 'idioterieën' moeten eruit worden gehaald, zoals bijvoorbeeld de Europese subsidies voor tabak, waarvan boeren in Zuid-Europa profiteren, die tabak leveren die zo slecht is dat hij alleen in ontwikkelingslanden wordt verkocht.

 

 

Radio 1 Journaal (audio)
Novib over WTO-akkoord

 

Reacties