Goedkope hypotheek voor Keniaanse sloppenwijkbewoners

12-04-2007
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

 

De Keniaanse regering en VN-Habitat hebben samen 1,8 miljoen dollar vrijgemaakt voor het plan. Het is de bedoeling dat de bewoners gezamenlijk de hypotheken afsluiten. Doordat de bewoners de verantwoordelijkheid voor de hypotheek delen, zal naar verwachting de sociale cohesie in de wijken verbeteren.  

Bovendien verwachten de initiatiefnemers dat door dit plan de levensstandaard in deze wijken omhoog zal gaan. Als de bewoners gezamenlijk de last van hun hypotheek dragen, zullen ze ook gezamenlijk initiatieven gaan ontplooien om de riolering en drinkwatervoorziening in hun wijk te verbeteren.  

Vrouwen  

Vrouwen uit de sloppenwijk Soweto zijn de eersten die een goedkope hypotheek mogen Kibera in Nairobiafsluiten. Speciaal daarvoor heeft Habitat de Kenya Women Land Access Trust (Kewlat) opgericht.   Tegelijk met het plan om hypotheken aan arme mensen aan te bieden, zal de Keniaanse regering ook gaan investeren in de verbetering van de huisvesting in achterstandswijken.  

Stokpaardje 

Hypotheken voor sloppenwijkbewoners zijn het stokpaardje van Habitat directeur Anna Tibaijuka. Vorig jaar kondigde zij al aan dat dit wat haar betreft de manier is om de snelle groei van sloppenwijken wereldwijd een halt toe te roepen. Habitat experimenteert daarom al enige tijd met verschillende hypotheekvormen voor deze doelgroep.

Eigendomsrechten

Tibaijuka verwacht ook dat de armoede zal verminderen als meer sloppenwijkbewoners een eigen huis hebben. Zij baseert zich op de Peruaanse econoom Hernando do Soto. Volgens Do Soto zijn wettelijke eigendomsrechten cruciaal voor armen om hun situatie te verbeteren. Hij stelt dat arme inwoners van ontwikkelingslanden in feite wel bezittingen hebben, zoals een zelf gebouwd huis in de sloppenwijk, maar het lukt ze niet om erkenning voor hun eigendom te krijgen.  

 'Ze hebben huizen maar geen papieren, winkels maar geen bedrijfsstatuten. Hun eigendom is niet geregistreerd, niet formeel gewettigd. Dit laatste is cruciaal omdat men alleen via eigendomsrechten krediet kan krijgen. Met dit krediet kunnen mensen gaan ondernemen', aldus Do Soto.

 

 

VN-Habitat

Artikel in The East African Standard over dit onderwerp

 

Reacties