G8-schuldkwijtschelding startschot voor nieuwe leningen

03-08-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/ IPS

 

Het gelekte Wereldbankdocument stelt dat het landen die kwijtschelding krijgen 'makkelijker moet worden gemaakt nieuwe leningen te krijgen'. 'Gezien de lagere risico's die bestaande schulden met zich meebrengen, kunnen landen potentieel meer lenen', staat er te lezen.

De tekst is onder meer opgesteld door Geoff Lamb, vice-president voor zachte leningen bij de bank. Het document somt de opties op voor de uitvoering van het plan voor schuldkwijtschelding van de G8, de groep van de grootste industrielanden. De bank heeft moeite met het financiële gat dat dreigt te ontstaan door de schuldenkwijtschelding.

Deze week bespreekt de Wereldbank het plan voor schuldenkwijtschelding tijdens een bijeenkomst in Washington. Een definitief voorstel zal de Bank in september bekendmaken.

'Weer in de schulden'

Dit doet de hele bedoeling van de kwijtschelding teniet, protesteren de Jubilee Debt Campaign en de World Development Movement (WDM), de twee niet-gouvernementele organisaties die het document doorspeelden aan journalisten. Zij vinden dat de landen voortaan giften moeten krijgen en 'een schone start'.

Volgens het document 'vraagt de Wereldbank haar toplui hoe snel ze de landen die kwijtschelding krijgen weer tot aan hun nek in de schulden kan krijgen', zegt WDM-woordvoerder Dave Timms. 'Dit is extreem verontrustend.'

In juni kondigde de rijke landen het plan voor schuldkwijtschelding aan. Het plan heeft betrekking op de schulden van de 18 armste landen met een hoge schuldenlast aan het IMF, de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank.

In een reactie op de kritiek van de NGO's zegt Damian Sean Milverton, de woordvoerder van de Wereldbank, dat het 'niet de bedoeling is de schulden van deze landen te schrappen zodat de Bank gewoon kan herbeginnen hun leningen toe te kennen. Het gaat erom ervoor te zorgen dat ontwikkelingslanden, onafhankelijk van de positie waarin ze zich bevinden, toegang hebben tot hulpbronnen omdat we weten dat ze zoveel mogelijk steun nodig hebben om hun economieën te verbeteren, banen te creëren en hun mensen betere levens te geven.'

Financieel tekort

De schuldenkwijtschelding kan de Wereldbank een financieringstekort van meer dan 40 miljard dollar opleveren, schrijft het Britse dagblad The Financial Times dinsdag. De rijke landen moeten de Wereldbank compenseren voor de kwijtschelding zodat het niet ten koste gaat van andere arme landen die een lening ontvangen van de Wereldbank. Volgens een analyse van de bank schiet deze compensatie tekort.

De bank maakt zich zorgen dat de terugbetalingen die ze nu misloopt niet door de donorlanden gecompenseerd zullen worden. De G8-landen hebben toegezegd de Wereldbank te compenseren voor hun verlies de komende drie jaar. Over een compensatie voor langere periode is niets concreets gezegd.

'Na de kwijtschelding kan een land misschien geen lening krijgen van de bank, maar mogelijk wel van andere bronnen en zo weer schulden opstapelen. Niemand zegt dat deze landen niet opnieuw zouden mogen lenen. Als dat is wat de NGO 's zeggen, kunnen ze beter nog een tweede keer nadenken', vindt Milverton.

'De G8 hebben de schulden van de armste landen gedurende de voorbije 20 jaar gebruikt als middel om hen privatiseringen, vrijhandel en deregulatie op te dringen', reageert Peter Hardstaff, het beleidshoofd van de WDM. 'Ze breken hun beloften aan de lopende band. Tenzij deze schulden onomkeerbaar worden kwijtgescholden, hebben wij er geen vertrouwen in dat rijke landen de internationale instellingen niet zullen gebruiken om in de toekomst schadelijke vrijemarktvoorwaarden op te leggen.'

 

Reacties