Een handvol vragen: Aart de Geus

17-12-2009 Bron: IS Online
Aart de Geus

Nú al klinkt het versleten: de economische crisis als kans. Behalve als mensen dat zeggen van wie je het niet meteen verwacht. Zoals Aart de Geus.

Aart de Geus is plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, het Parijse kenniscentrum van de dertig sterkste economieën ter wereld.

1. U benadrukte het onlangs nog tijdens een lezing bij de VU in Amsterdam. Wat bedoelt u met de crisis als een niet te missen kans?
“De crisis laat ons de kwetsbaarheid van de huidige economische modellen zien en confronteert ons met de vraag of we op de goede weg zijn. We moeten absoluut toe naar economische groeimodellen waar doelstellingen op het gebied van klimaatverandering deel van uitmaken. Ook moeten we rekening houden met de veranderende machtsverdeling in de wereld. De voorrang die wordt gegeven aan processen in de G20 (de groep van twintig grootste economieën in de wereld; red.) boven die van de G7 of G8 is een eerste teken dat de machtsverdeling in de wereld verandert. De enige zuivere manier om dat te doen, is op basis van gelijkwaardigheid.”

2. Maar waarom is uitgerekend deze crisis geschikt voor veranderingen?
“Een crisis is altijd een goed moment om de gezondheid van je systeem te doordenken. Je kunt het vergelijken met een patiënt die met een hartinfarct in een ziekenhuis terechtkomt. Dat is niet alleen een moment om te denken aan je hart en je bloedsomloop, maar ook aan je leef- en bewegingspatroon, je dieet. In die zin zien we de crisis als een wake up call. Er gebeuren dingen in de samenleving waarbij economie en natuur niet in balans zijn.”

3. In tijden van crisis moet eerst de economie weer groeien, zeggen regeringen. Daarna is er pas geld voor dure milieu- en klimaatmaatregelen.
“Dat is een manier van denken waarvan we afscheid moeten nemen. We zijn toe aan een fundamentele verbinding van de economie met ecologische perspectieven. Denk aan waterbeheer, respect voor landschappen, enzovoort. Het is de natuur die aangeeft tot hoe ver we kunnen gaan met de economie. Bovendien levert een maatregel als koolstofbelasting geld op.”

4. Wat zijn de kansen van de crisis voor arme landen? Daar moet allereerst brood op de plank!
“Wij realiseren ons dat de armste ontwikkelingslanden niet zeggen ‘de werkloosheid stijgt, het zit economisch tegen, laten we onze investeringen in research & development eens verdubbelen’. We zien wel dat de discussie over ‘Kopenhagen’ voor een deel gaat over de financiering van de route naar die balans tussen economie, natuur en milieu. Als die ontwikkelingslanden veel geld gaat kosten, willen ze dat de rijke landen mee betalen.”

5. Wat kan de OESO betekenen voor de economische modellen?
“De lidstaten hebben ons gevraagd een groene groeistrategie te ontwikkelen en die medio 2011 te leveren. Ze zijn ervan overtuigd dat dit de richting is die we met onze economie op moeten.”

Wie is Aart de Geus?
Mr. Aart Jan de Geus (1955) is sinds 2007 plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarvoor was hij namens het CDA minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkenende-I, -II en -III. Van 1998 tot 2002 werkte hij als partner bij adviesbureau Boer & Croon en tussen 1993 en 1998 was hij de tweede man van de vakcentrale CNV.

Han van de Wiel

Han van de Wiel is een Nederlandse journalist die zich gespecialiseerd heeft...

Lees meer van deze auteur >

Reacties