Bank moet armen in ontwikkelingslanden opzoeken

03-11-2006
Door: Han Koch
Bron: Trouw

 

Dat was gisteren de boodschap tijdens een congres van NFX, het publiek-private platform van de Nederlandse overheid en de banken.

Investeren in de financiële sector hoeft relatief niet veel te kosten, maar de bijdrage aan de groei van het bruto binnenlands product is hoog. En dat helpt enorm bij het bereiken van de acht Millenniumdoelen die de Verenigde Naties voor het jaar 2015 hebben opgesteld, zoals het halveren van de armoede.

Uit een gezamenlijk onderzoek van de Wereldbank en NFX blijkt dat met een opgetuigde financiële sector in een ontwikkelingsland het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking groeit met 25 tot 50 procent. Onderzoeksleider Stijn Claessens, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en adviseur van de Wereldbank, benadrukte dat een goede financiële sector op vrijwel alle doelen van de VN effect heeft.

Een boer die geen geld kan lenen voor het kopen van kunstmest kan ook geen bijdrage leveren aan het reduceren van honger en ondervoeding. Ouders sturen hun kinderen niet naar school als zij die noodgedwongen als arbeiders moeten beschouwen. En dat staat haaks op het doel van de VN om in 2015 alle kinderen op school te hebben.

Leningen stimuleren productie

Onderzoek toont volgens Claessens aan dat er een stevige relatie is tussen de ontwikkeling van de bancaire sector en armoede. Zo heeft een stijging van tien procentpunt van het particuliere krediet ten opzichte van het bruto binnenlands product een daling van twee tot drie procentpunt van de armoede-indicatoren tot gevolg. In landen met veel armoede wordt weinig krediet opgenomen. Waar niet geleend wordt, worden ook weinig goederen en diensten geproduceerd.

Lees verder bij Trouw

 

Dit artikel is ten dele - met toestemming - overgenomen van Trouw

Reacties