Bush snijdt in steun voor strijd tegen klimaatverandering

11-07-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De regering-Bush heeft het Congres een nota gestuurd waarin wordt geadviseerd om in 2002 het budget voor steun aan overzeese programma's tegen klimaatverandering te reduceren tot ongeveer 117 miljoen dollar. Dit jaar was daarvoor 158 miljoen dollar uitgetrokken. Het rapport telt 52 pagina's, dateert van 29 juni en is ondertekend door de president zelf.

Dit plan staat haaks op Bush' oproep aan de ontwikkelingslanden om de uitstoot van warmtevasthoudende gassen, die vrijkomen bij de verbranding van aardolie, in te dammen. Vóór hij vorige maand naar Europa vertrok, had de Amerikaanse president nog verklaard dat de VS zouden moeten helpen om de luchtvervuiling in Afrika, Azië en Latijns Amerika te bestrijden.

Op de lijst van landen die steun zouden krijgen, staan onder meer Brazilië, India, Indonesië, de Filipijnen, Polen, Rusland, Zuid-Afrika en Oekraïne. Het Amerikaanse Bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAid) leidt deze programma's.

Het rapport versterkt de ergernis van de Europese leiders en milieu-activisten, die allesbehalve blij zijn met Bush' afwijzing van het Kyoto-akkoord. Dit internationale akkoord stelt dat de industrielanden de uitstoot van broeikasgassen - afkomstig van verbrande olie, gas en kolen - moeten inperken. Bush voert aan dat het akkoord ‘fundamenteel tekort schiet’, onder andere omdat het de ontwikkelingslanden geen bindende verplichtingen oplegt.

Het voorstel laat wel de zeven miljoen dollar voor het Secretariaat van de VN-Conventie over Klimaatverandering en voor het VN-Panel voor Klimaatverandering (IPCC), zo goed als intact. ‘Het IPCC is het enige internationale wetenschappelijk en technisch gezaghebbende orgaan op het gebied van klimaatverandering,’ stelt het rapport.

Eerder dit jaar kwam het IPCC met onderzoeken, waaruit bleek dat de opwarming van de aarde een grote invloed heeft op onze planeet. Desondanks kondigde Bush aan dat, al deze studies ten spijt, er meer wetenschappelijk onderzoek naar de opwarming van de aarde nodig is vóór er echt actie kan worden ondernomen.

Op andere gebieden van wetenschappelijk onderzoek stelt Bush wel voor te bezuinigen.

‘Het rapport bewijst nog maar eens hoezeer de woorden en de daden van deze regering van elkaar verschillen,’ zei Kalee Kreider, directeur van het programma voor klimaatsverandering van de National Environmental Trust.

Reacties