Brussel betrekt vissers en milieubeschermers bij beleid Noordzee

26-05-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Brussel wil met de raden bereiken dat belanghebbenden meer worden betrokken bij het Europese visserijbeleid. De raden kunnen de Europese Commissie gevraagd en ongevraagd adviseren.

Nederland neemt deel aan de adviesraad voor de Noordzee en aan die voor de pelagische (diepzee) visbestanden. De raden bestaan voor tweederde uit vertegenwoordigers van de visserijwereld en voor eenderde uit leden van consumenten- en milieuorganisaties. Stichting De Noordzee is tot nu toe de enige Nederlandse natuurorganisatie die deelneemt aan de Noordzee-adviesraad. De Nederlandse vissers en sportvissers zijn ook vertegenwoordigd.

Voorzichtig positief

Visserijdeskundige Christien Absil van Stichting De Noordzee heeft goede hoop dat de adviesraden constructief zijn. Ze is al betrokken bij een ‘proefraad’, om het concept uit te proberen. ‘Aanvankelijk waren we sceptisch en afwachtend, want we hadden slechte ervaringen met de al langer bestaande verbanden, zoals het Raadgevend Comité voor de Visserij. Dat is de visserijlobby, daar zit je als natuurorganisatie voor spek en bonen bij. Maar tot nu toe verlopen de bijeenkomsten van de proefraad redelijk positief’.

Voor Stichting De Noordzee is een regionaler visserijbeleid meer dan welkom. De zuidelijke landen bemoeien zich dan bijvoorbeeld niet met de Noordzee. Absil hoopt dat dat leidt tot effectiever beleid, omdat de zuidelijke landen vaak nogal behoudend zijn op dat gebied. De raad moet het wel onderling eens worden voor ze advies uit kunnen brengen. Het zal dus altijd een consensusadvies zijn, schetst Absil. Een eigen lobby in Brussel blijft dus nodig.

Prioriteiten

De Adviesraad voor de Noordzee gaat zich volgens Absil de komende tijd vooral bezighouden met de herstelplannen voor de visbestanden. Kabeljauw is al aan de orde geweest, het herstelplan voor de schol ligt volgens Absil nog te gevoelig bij de vissers. Stichting De Noordzee gaat zich hardmaken voor de instelling van beschermde gebieden in de zee.

color=red>

Persbericht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Stichting De Noordzee

Reacties