Broeikaseffect verandert eenderde leefgebieden

30-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

In noordelijke delen van Canada, Rusland en Scandinavië, waar de opwarming het snelst gaat, kan zelfs 70 procent van het leefgebied van dieren en planten verloren gaan, stelt het WNF.

Vooral dieren die aan de kust leven worden bedreigd door een combinatie van hogere temperaturen en stijgend zeeniveau.

Dat staat in het rapport Global Warming and Terrestial Biodiversity Decline. Oud-premier Ruud Lubbers, voorzitter van de overkoepelende organisatie van het WNF, heeft het rapport woensdag in Londen gepresenteerd.

Nu al broeden sommige vogels vroeger en zoeken vlinders een nieuw leefgebied. Co-auteur A. Markham: ‘Nu de opwarming zo snel gaat, moeten planten en dieren steeds sneller verhuizen naar een leefgebied waarin ze zich wel prettig voelen. Sommige kunnen dat gewoon niet bijhouden. Planten moeten op sommige plekken tien keer sneller opschuiven dan ze tijdens de laatste ijstijd deden.'

Meest bedreigd zijn zeldzame en geïsoleerd levende soorten en die species in geïsoleerde leefgebieden.

De conclusies zijn gebaseerd op een gematigde schatting over de toename van de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2), afkomstig uit de verbranding van brandstoffen. Als de schatting tegenvalt, zijn de gevolgen dramatischer.

Smeltend ijs bij Noordpool
J. Morgan, directeur klimaatcampagne van het natuurfonds, vindt dat wereldleiders topprioriteit moeten geven aan verlaging van de uitstoot van CO2. Hij vindt dat politici alles op alles moeten zetten tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties, die in november in Den Haag plaatsvindt.

Intussen slaan wetenschappers alarm over het smelten van de ijskap bij de Noordpool. Medio augustus werd een groot open gat ontdekt door een ijsbreker.


Het Worldwatch Institute stelt dat twee andere onderzoeken niet alleen bevestigen dat de ijskap smelt, maar dat dat in een steeds sneller tempo gebeurt.

Volgens een Noors onderzoek zou de Arctische Oceaan over vijftig jaar tijdens de zomer ijsvrij kunnen zijn. De dikte van het Noordpoolijs is de afgelopen vier decennia met 42 procent geslonken. Een Amerikaans rapport beschrijft hoe de ijsvlakten bij Groenland (zie foto) smelten.


Wetenschappers schrijven het snelle verdwijnen van het ijs toe aan regionale temperatuurstijgingen van 2,5 graden Celcius sinds 1945. Die stijging is weer het gevolg van een CO2-uitstoot die sinds de industriële revolutie alsmaar stijgt.


Volgens een Worldwatch-onderzoek van maart dit jaar - op basis van dertig studies (http://www.worldwatch.org/alerts/000306.html) - is het ijs bijna overal ter wereld aan het smelten.

WNF-rapport: Global Warming and Terrestial Biodiversity Decline

Reacties