Britten zeggen nee tegen genvoedsel

26-09-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Bovendien blijken de Britten geen vertrouwen te hebben in de overheid en de bedrijven die die producten mogelijk introduceren in Groot-Brittannië.

Dat zijn de overweldigende conclusies uit een rapport van het nationale debat 'GM Nation?', dat woensdag gepubliceerd werd. Het debat was door de Britse regering gefinancierd.

Een andere opvallende conclusie uit het rapport luidt dat hoe meer informatie mensen krijgen over gentechnologie hoe sceptischer zij worden.

Brits publiek wil meer antwoorden

Volgens professor Malcolm Grant, hoofd van de onafhankelijke stuurgroep die het debat over genvoedsel nauw volgde, varieerde de sfeer 'van voorzichtigheid tot twijfel, via verdachtmakingen en scepticisme, tot vijandigheid en afwijzing'.

Het sceptische Britse publiek wil dat de regering meer tijd neemt in haar besluit om genetisch gemanipuleerde producten wel en niet commercieel te verbouwen totdat meer antwoorden gevonden zijn. Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft van de ondervraagden überhaupt niet willen dat er gengewassen worden verbouwd. 86 Procent is niet bereid genvoedsel te eten.

Opmerkelijk is dat veel van de ondervraagde Britten van mening waren dat de overheid al een besluit had genomen over genvoedsel.

Resultaten proefproject

De Britse overheid heeft beloofd de uitkomsten van het onderzoek serieus te nemen. Binnenkort zal Londen een officiële reactie geven.

Daarin zullen de resultaten van een proefproject worden meegenomen waarbij gengewassen zijn verbouwd. Deze resultaten worden verwacht op 16 oktober.

Wereldwijd neemt de discussie over het verbouwen van gengewassen toe. Een van 's werelds grootste tegenstanders van genvoedsel, Brazilië, besloot deze week het verbouwen van genetisch gemanipuleerde soja toe te laten. In Brazilië werd al jaren illegaal genetisch gemanipuleerde soja verbouwd met behulp van binnengesmokkelde gemanipuleerde zaden uit Argentinië.

Reacties