Britse wetenschappers verklaren veiligheidtest gentech-maïs onvoldoende

20-10-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onze Wereld

De overheid hoort een hele reeks wetenschappers om zich een oordeel te vormen over de bezwaren tegen een vergunning voor Chardon LL, een GM-maïs dat werd ontwikkeld door Aventis.

De Britse overheid maakte in april bekend een vergunning te willen afleveren voor de nieuwe maïs. Aventis manipuleerde het gewas zodat het resistent is tegen een door het bedrijf geproduceerd herbicide. Aventis wil de maïs graag op de officiële 'National seed list' krijgen, zodat het aan boeren verkocht mag worden.

De milieuorganisatie Friends of the Earth (FoE) maakte, samen met tientallen andere groepen, gebruik van een wet die het - tegen betaling van zestig Britse pond - mogelijk maakt om getuigen te horen of om - voor dertig pond - schriftelijke bezwaren in te dienen. De verhoren begonnen begin oktober en gaan negen weken duren.

De diergeneeskundige expert Orskov was een van de getuigen die was opgeroepen door FoE, die een felle campagne tegen genetische manipulatie voert.

Orskov meent dat 'de wetenschappelijke veiligheidsonderzoek voor deze maïssoort niet voldoende is onderbouwd'. De expert zei goed te begrijpen dat de consument geen melk wil van koeien gevoed met deze maïs, indien die officieel wordt toegestaan voor commerciële doeleinden. 'Als wetenschapper zou ik dat met de huidige beschikbare kennis in ieder geval niet doen.'

Orskov was niet de enige wetenschapper die een negatief advies gaf tijdens de publieke verhoren voor het overheidsonderzoek. Dr. Vyvyan Howard, hoofd van de toxicologische-pathologische onderzoeksgroep gericht op ongeboren en pas geboren kinderen aan de universiteit van Liverpool: 'Mijn interpretatie is dat de GM-maïs niet voldoende grondig is getest.'

BSE-schandaal
Het wetenschappelijke veiligheidsdossier dat werd voorgelegd door Aventis ligt onder vuur, omdat de maïs bijvoorbeeld niet getest werd op vee, hoewel veevoer nu juist de voornaamste toepassing van de maïs wordt.

FoE, gesteund door enkele wetenschappers, vindt het onvoldoende dat een eiwit uit koolzaad dat volgens Aventis lijkt op die van de GM-maïs gedurende twee weken werd gevoerd aan ratten.

De maïs is wel gedurende 42 dagen gevoerd aan legbatterij-kippen. Maar, stellen de tegenstanders, dat gebeurde in het kader van een algemeen voedingsonderzoek en niet voor het onderzoeken van de toxicologische eigenschappen van de maïs. Kippen en ratten hebben een maag, terwijl koeien als herkauwers er vier hebben. Dat kan, stelt FoE, al van invloed zijn op de effecten van de maïs.


Howard betwistte de stelling van Aventis dat extra analyse niet nodig is, omdat de chemische structuur van de maïs gelijk is aan die van conventionele soorten. Howard stelde vast dat er wel statistisch significante verschillen waren in de samenstelling van vetten en eiwitten tussen gewone en Gm-maïs. 'De onderzoeken van Aventis zijn surrogaat,' aldus Howard.

Adrian Bebb van FoE: 'Ondanks geruststellingen van zowel overheid als industrie is de realiteit dat de veiligheid van dit GM-voedsel onvoldoende is getest. Als het niet zo ernstig was, zou het lachwekkend zijn. De overheid heeft blijkbaar niets geleerd van het BSE-schandaal.'

Reacties