Breda duurzaamste gemeente van Nederland

23-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Na Breda eindigde Den Haag op de tweede plaats, Almere werd derde.

In de Lokale Duurzaamheids Spiegel wordt het beleid van gemeenten beoordeeld door lokale groepen. Gemeenten kunnen punten scoren op acht deelterreinen: waterbeheer, energiebeleid, duurzaam bouwen en wonen, groen en ruimte, verkeer en vervoer, internationale samenwerking, sociaal beleid en het algemeen beleid. Dit jaar deden 82 gemeenten mee aan de westrijd.

Breda heeft de eerste prijs onder meer te danken aan inspanningen om het energieverbruik te verminderen. Nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan extra strenge energie-eisen. Energieteams adviseren huishoudens. Bedrijven krijgen alleen een milieuvergunning als zij zorgvuldig omgaan met energie.

Vorig jaar werd de eerste verkiezing gehouden. Winnaar was toen Rotterdam.

De competitie voor de Duurzaamste Gemeente 2000 grijpt terug op de internationale afspraken die in 1992 gemaakt zijn tijdens VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro. Toen stelden regeringsleiders uit alle werelddelen een mondiale Agenda 21 op. Daarin stonden afspraken en richtlijnen voor duurzaam beleid in de 21ste eeuw. Eén van de afspraken was die agenda te vertalen naar lokale omstandigheden in de vorm van een Lokale Agenda 21.

De NCDO nam in Nederland het initiatief om een ijkinstrument op te stellen aan de hand waarvan de 'duurzaamheid' van gemeentelijk beleid kan worden afgemeten. De Lokale Duurzaamheids Spiegel is daarvan het resultaat.

Score van alle deelnemende gemeenten

Reacties