Brazilië: Indianen scoren goed bij verkiezingen

10-10-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De Inheemse Missionaire Raad (Cimi), een orgaan van de Braziliaanse katholieke bisschoppenconferentie, turfde 58 gekozen gemeenteraadsleden, zes wethouders en één burgemeester van inheemse afkomst. Bij de vorige lokale verkiezingen in 1996 kwamen in heel Brazilië amper twintig inheemse kandidaten in de gemeenteraad.

Ruim zestig plaatselijke vertegenwoordigers voor een totale inheemse bevolking van 350.000 blijft een bescheiden score. Maar wellicht ligt het reële aantal gekozenen iets hoger, zegt Katia Vasco van Cimi. Van de kandidaten wordt wel het geslacht, maar niet hun etnische origine geregistreerd. Het Cimi onderzoekt daarom met eigen middelen in welke - meestal erg afgelegen - dorpen inheemse politici werden verkozen.

'We horen nu dat er inheemsen verkozen werden die we tijdens de campagne niet eens kenden,' zegt Vasco. Tijdens die campagne telde Cimi 350 indiaanse kandidaten van 71 verschillende etnische groepen. Vier keer meer dan in 1996.

Volgens Vasco is de grotere betrokkenheid van de indianen bij de gemeentepolitiek een spontaan proces. In tegenstelling tot de deelname van vrouwen aan de politiek, is de inheemse participatie niet actief gestimuleerd door de overheid.

Daarom vindt Roberto Liebgott van Cimi het 'verrassend' dat zoveel meer indianen het opvallend goed doen bij de lokale verkiezingen. Ruim één van de zes inheemse kandidaten werd op 1 oktober ook verkozen.

Een eigen raadslid biedt overigens niet altijd een garantie dat de gemeente ook inheemse beleidsaccenten legt, nuanceert Liebgott het succes. Niet alle inheemse politici treden op als spreekbuis van een etnische groep. Een aantal doet uit persoonlijke ambitie aan politiek of legt gewoon andere inhoudelijke accenten.

De aanzuigkracht van de lokale politiek is wel een teken dat de inheemse beweging almaar beter georganiseerd is, meent Liebgott. Een groter aantal vertegenwoordigers opent zeker perspectieven om op plaatselijk vlak iets te doen aan de raciale en etnische achterstelling waarvan veel inheemse gemeenschappen het slachtoffer zijn, meent de Cimi-woordvoerder.

Meer Braziliaanse nieuws

Reacties