Bosbranden dragen belangrijk bij aan opwarming aarde

19-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Om een voorstelling te maken van de bosbranden die Indonesië in 1997 teisterden: een oppervlakte twee maal de grootte van België stond in brand. Daarmee ging voor in totaal 2 miljard ton CO2 de lucht in: dat is eenderde van het totaal van alle uitstoot door menselijke activiteiten. Die hoeveelheid staat ook gelijk aan de totale opnamecapaciteit van alle planten op aarde per jaar.

De directe oorzaak van de ramp waren de ‘gecontroleerde’ brandjes van de kolonisten die de grond - na het kappen van de bomen - vrijmaakten voor rijstverbouw. De bosbranden namen zo een gigantische omvang aan door het zeer lange droge seizoen en dat hing weer samen met het klimatologische verschijnsel El Niño.

Grootste probleem daarbij was de turfgrond: een soms wel 20 meter dikke laag plantenafval die de Indonesische jungle bedekt. Turf brandt nog beter dan bomen. En turf is een rijke bron van koolstof. Als het droog is wordt het ook gebruikt om te koken of om een huis te verwarmen.

Wetenschappers zeggen dat 80 procent van de CO2-uitstoot van de Indonesische bossen kwam van de verbranding van turf.

Vijf jaar later is het probleem in Indonesië nog altijd niet voorbij. Veel van de branden zijn weliswaar gereduceerd tot brandende kooltjes, maar die kunnen elk moment weer oplaaien. De brand heeft bovendien nieuw, nog onontgonnen oerwoud toegankelijk gemaakt en dat leidt er weer toe dat nieuwe stukken regenwoud worden platgebrand.

Wetenschappers hebben berekend dat de legale en illegale houtkap tussen 1997 en 2000 44 procent is toegenomen, daarmee potentiële nieuwe bosbranden in zich dragend.

Reacties