Bosbeheer goedkoopste oplossing voor schoon drinkwater

02-09-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het rapport ‘Running Pure, The importance of forest protected areas to drinking water’ laat zien dat meer dan eenderde van de ruim honderd grootste steden, waaronder New York, Barcelona en Tokio, het drinkwater halen uit volledig of gedeeltelijk beschermde bosgebieden.

In New York krijgen negen miljoen inwoners hun drinkwater uit de Catskill/Delaware waterscheiding in het noorden van de staat New York. De kosten van de actieve conservering van de bosrijke omgeving bedraagt niet meer dan 1 miljard dollar. Het alternatief, de bouw van een waterzuiveringsinstallatie waarmee schoon drinkwater kan worden gegarandeerd, zou 7 miljard dollar kosten, stelt het onderzoek.

Bittere noodzaak

Goed beschermde natuurgebieden zorgen voor een natuurlijke zuivering van het water. Natuurlijke bossen en de zogeheten wetlands, zoals mangrovebossen, kunnen water langer vasthouden. Tevens verminderen zij het risico op aardverschuivingen en erosie.

Ruim een miljard mensen over de hele wereld hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven jaarlijks ongeveer vijf miljoen mensen aan een ziekte als gevolg van gebrek aan schoon water of het drinken van vervuild water. Met de toenemende verstedelijking wordt de situatie in de steden steeds nijpender.

Beschermende natuurgebieden zijn echter niet altijd gevrijwaard van illegaal landgebruik voor de landbouw of verboden houtkap. Daardoor komt de watervoorziening weer in gevaar. Volgens A. van Kreveld, hoofd Programma Bossen van het WNF, is bescherming van de natuur met het oog op drinkwatervoorziening niet langer een luxe, maar een bittere noodzaak.

Bedrijven

Overheden en bedrijven wereldwijd zouden volgens het WNF dan ook meer moeten investeren in het beschermen van natuurgebieden. Alleen dan zou het aantal mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater, kunnen worden gehalveerd in 2015. Dat is een van de zogeheten Millenniumdoelen van de Verenigde Naties.

De noodzaak voor bescherming van natuurgebieden in het belang van schoon drinkwater is één van de belangrijkste thema’s van het World Park Congress, dat van 8 tot 15 september plaatsheeft in Durban, Zuid-Afrika.


Hessel Rienks van Duurzame Bedrijven Terreinen schrijft:
"Dat bosbeheer de goedkoopste manier van waterzuivering en waterbeheer is, wist ik nog niet zo letterlijk, maar komt mij als vanzelfsprekend voor. Het is ook tegen deze achtergrond beangstigend dat er voortdurend bos verdwijnt, ook in Europa."

Peter Ybeles Smit:
"Laten we op grote schaal in Europa bos aanplanten, op een ecologisch zinvolle manier. Dat verbetert de biodiversiteit, vergroot de ecologische hoofdstructuur, er is grond genoeg beschikbaar, ook in Nederland bij onttrekking van landbouwgrond, en het verbetert het klimaat en de waterhuishouding. Ook rond de middellandse Zee zou dat heel zinvol zijn...
Waarom doen de Europese regeringen dat niet al lang op grote schaal ? Van Amerika hoeven we niets te verwachten: het vernietigen van het leefmilieu is daar de beste aanbeveling om president te worden...."

Wereld Natuur Fonds

Reacties