Boerenverstand geeft Wereldvoedsel

14-10-2003
Door: OneWorld Redactie

In diverse workshops en debatten gericht op verschillende doelgroepen zal dit thema behandeld worden. Agriterra organiseert dit jaar een workshop met als titel: “Boerenverstand geeft wereldvoedsel”. In een context waarbij vooral óver en nauwelijks mét boeren wordt gediscussieerd over landbouw en voedselzekerheid, laat Agriterra de producenten voor zichzelf spreken. Juist als het gaat over honger, is het wenselijk de boeren die wereldwijd voedsel zaaien, verbouwen en oogsten aan het woord te laten. Wat doen boeren en hun organisaties aan het uitbannen van de honger in de wereld? Waar houdt de verantwoordelijkheid van de producent en zijn/haar organisatie op en waar begint deze voor de overheid, de consument, het bedrijfsleven en de wetenschap?
Te gast zijn Eduardo Buzzi van de FAA en de heer Bassiak Dao van de FEPA-B, voorzitters van boerenbonden uit respectievelijk Argentinië en Burkina Faso.

Gegevens Deelname aan Wereldvoedseldag kost Euro 12,50 p.p. (inclusief buffet). Opgave kan bij Stichting Wereldvoedselvraagstuk, 070-3118803, stap@bbo.org of op www.wereldvoedselsite.nl.

Agriterra

Reacties