Boerenorganisaties uit Benin, Costa Rica en Nederland plannen route naar Rio+10

13-12-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: FUPRO Benin

In Coutonou (Benin) overleggen hoofdbestuurders van de MNC uit Costa Rica en Fupro uit Benin over standpunten die ze samen met de collega's van LTO Nederland zouden kunnen inbrengen tijdens de top en in de aanloop naar de top. Wat hen bindt zijn de Duurzame-Ontwikkelingsverdragen die Nederland met Benin en Costa Rica heeft afgesloten. Deze verdragen zijn een direct gevolg van de Rio conferentie van 1992.

Multistakeholderdebat in Nederland Het debat met alle betrokkenen in Nederland was koud afgelopen of Dicky de Morrée stapte op verzoek van Agriterra en Ecooperation op het vliegtuig om de resultaten in Benin toe te lichten. De boerenorganisaties uit de drie landen hopen via gedeelde inzichten hun visie met nog meer kracht naar voren te brengen in Johannesburg. Succes van verdragen In de opbouw en versterking van de landbouworganisaties in Benin en Costa Rica hebben de Duurzame Ontwikkelingsverdragen een grote rol gespeeld. Via deze verdragen kwam voor het eerst middelen vrij landbouworganisaties te ondersteunen met geld, advies, internationale uitwisseling, contacten in Nederland, internationale debatten en internationale netwerking. MNC en Fupro spelen inmiddels beide een opvallende rol in hun regio en binnen de wereldfederatie van boeren IFAP (WWW.IFAP.org). De invloed van dergelijke contacten op de visie van de Nederlandse LTO is onmiskenbaar. LTO en IFAP voorzitter Doornbos liet dat blijken in Het Referendum (debat dat de RVU organiseerde met deelname van landbouw Minister Brinkhorst en Sylvia Borren van de Novib)

Wereldfederatie van boerenorganisaties
boerenorganisatie uit Costa Rica
boerenorganisatie uit Costa Rica
boerenorganisatie uit Costa Rica

Reacties