Boeren eisen schadevergoeding na mislukte GM-katoenoogst

11-09-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Dertigduizend hectaren katoen in de regio Vidarbha in het westen van Maharashtra zijn volledig verwoest door wortelrot, aldus Kishore Tewari, voorzitter van de lokale Volksbeweging. Volgens Tewari komt dat omdat de genetische variant van het aangeplante Bt-katoen, gebruikt onder Amerikaanse weersomstandigheden, niet geschikt was voor India.

De GM-katoen bevat genen van de bacterie bacillus thuringiensis (Bt) die bedoeld zijn om katoenrupsen te doden.

Monsanto-woordvoerster Ranjana Smetacek verwerpt de beschuldiging. Zij zegt dat de genetische variant niet gevoeliger is voor wortelrot dan andere katoensoorten. Het zaaigoed was geleverd door het Indiase filiaal van het Amerikaanse Monsanto, Maharashtra Hybrid Seed Company (Mahyco).

Droogte en zware regens

Volgens Monsanto ontstaan de rottings- en verwelkingsverschijnselen waarover de Indiase boeren klagen, wanneer de velden na langdurige droogte plots door hevige regenval onder water komen te staan. Monsanto gaat de boeren dan ook aanraden de velden na zware regens zo snel mogelijk te draineren.

Ook het Centraal Instituut voor Katoenonderzoek van de Indiase overheid wijt de misoogst aan een afwisseling van droogte en zware regens.

Maar het onderzoeksinstituut wilde zich niet uitspreken over mislukte oogsten in Madhya Prasesh in het centrum van India. Rapporten van voor het late moessoenseizoen dit jaar maken gewag van een verhoogde gevoeligheid van GM-katoen voor droogte.

Verlies van 100 miljoen euro

De boeren eisen nu een schadevergoeding van hun regering, omdat die het groene licht had gegeven voor de teelt. Tewari van de lokale Volksbeweging schat het financiële verlies voor boeren in Vidarbha op 100 miljoen euro.

Milieuactivisten noemen de introductie van GM-katoen in India een 'tragedie'. Het begon toen ongeduldige boeren in de westelijke deelstaat Gujarat illegaal 10.000 hectaren katoen aanplantten, zonder te wachten op goedkeuring van de overheid. De bevoegde commissie van het ministerie van milieu beval eerst de gewassen te vernietigen maar gaf uiteindelijk groen licht voor de GM-katoenteelt in heel India.

Milieuactivist Devinder Sharma acht de overheid verantwoordelijk voor de overhaaste introductie van de omstreden katoengewassen. Hij eist het aftreden van het hoofd van het Genetic Engineering Approval Committee (GEAC). Het GEAC verdedigde zijn beslissing door te verwijzen naar de invoering van Bt-katoen in China, maar repte met geen woord over Chinese rapporten over de nadelen van de gewassen voor het milieu, aldus Sharma.

Zie ook artikel van Devinder Sharma: 'Biotechnology will bypass the hunger'
The Genetic Genetic Scandal, door Devinder Sharma
The Genetic Genetic Scandal, door Devinder Sharma

Reacties