Boeren Burkina Faso zetten in op Arabische gom

24-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/IPS

Arabische gom verschijnt in grote klonten op de bast van sommige Afrikaanse en Aziatische acaciasoorten. Het gom wordt op vele manieren gebruikt in de levensmiddelen- en cosmetica-industrie; behalve in snoep, siroop en geneeskundige pastilles ook als natuurlijk bindmiddel voor waterverf, postzegellijm, inkt en diverse cosmetica.

Producenten hebben steeds meer belangstelling voor het natuurlijke product. In vier jaar steeg de vraag met 25 procent. Vervangende producten voor gom bleken soms niet alleen duurder maar ook minder van kwaliteit. Goed nieuws voor de belangrijkste exporteurs Sudan, Tsjaad, Nigeria en de leverancier in opkomst, Burkina Faso.

Opkopen

De belangstelling uit Europa is groot. Volgens een woordvoerder van de Burkinese vereniging van producenten en exporteurs van Arabische gom, willen de Europeanen de twee eerstvolgende oogsten helemaal opkopen.

De boeren kunnen het nauwelijks nog bijbenen. Investeringen zijn nodig om de oogsten op te kunnen voeren. De boeren willen dat de overheid daartoe leningen verstrekt en verder de boeren aan zaaigoed helpt van geselecteerde acaciarassen. Bovendien zouden de boeren moeten worden bijgeschoold in nieuwe productietechnieken. 

Met steun van de Europese Unie, die onder meer opleidingen en landbouwkundig advies financierde, slaagde Burkina Faso erin de productie te vergroten van 175 ton in 2000 tot meer dan 2000 ton in 2004.

Die productie is lucratief; een ton gom levert de producent meer dan 300 euro op. De export van Arabische gom kan Burkina binnen afzienbare tijd bijna vijf miljoen euro opleveren, schat het Burkinese studiecentrum CAPES. Dat is veel geld voor een Sahelland dat behalve katoen, vlees en wat goud nauwelijks iets voor export produceert.

Verwoestijning

De acacia, die gom levert, heeft belangrijke bijkomende voordelen. Allereerst doet de boom het goed in droge en arme grond, waaraan Sahellanden als Burkina Faso rijk zijn. Verder is de boom succesvol in de strijd tegen verwoestijning, houdt ze zandverstuivingen tegen en verrijkt de boomsoort de bodem door stikstof op te nemen.

Anderzijds levert de boom ingrediënten voor veevoer en brandhout. Grootschalig gebruik daarvan leidt achter tot ontbossing en bodemerosie. Nu de exportwaarde van de acaciagom stijgt, kan dit gebruik ontmoedigd worden.

Mede daarom heeft de Voedsel en Landbouworganisatie van de VN (FAO) eind 2004 2,8 miljoen euro uitgetrokken voor Operatie Acacia; een programma dat arme boeren in de droge gebieden van de landen die aan de Sahara grenzen moet helpen zelfvoorzienend te worden.

Reacties