'Boer heeft baat bij teelt vergeten inheemse gewassen'

26-04-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Dat stellen internationale deskundigen op het gebied van landbouw en biodiversiteit die afgelopen week in India bijeenkwamen, zo meldt SciDev.Net. Aanwezig waren meer dan honderd wetenschappers uit twintig landen.

Vele kleine boeren, zoals bijvoorbeeld sojaboeren in Argentinië en Brazilië, produceren vooral voor de export. Ze verdienen weinig door de lage prijzen en moeten vaak hun eigen voedsel kopen. Door meer aandacht te besteden aan de teelt van inheemse gewassen, kunnen boeren zichzelf en de lokale bevolking voorzien van gevarieerd voedsel. Zo dragen zij bovendien bij aan de voedselzekerheid in het gebied.

Bij de 'vergeten' inheemse gewassen gaat het bijvoorbeeld om verschillende soorten van het tropisch graangewas sorghum in Azië, groene bladgroenten in Afrika en knollen en granen als quinoa, canihua en amaranth in de Andes in Zuid-Amerika.

Cash crops

Regeringen zouden in hun agrarisch beleid de biodiversiteit van het land beter moeten benutten, zodat traditioneel voedsel voor iedereen beschikbaar is. 'De focus op slechts enkele cash crops is in vele ontwikkelingslanden een bedreiging voor de eerste van de Millenniumdoelen, die beoogt het aantal mensen dat honger lijdt, in 2015 te halveren',
  aldus Olanrewaju Smith, secretaris van het Global Forum on Agricultural Research.

Van de 7000 gewassoorten die wereldwijd worden verbouwd, zijn er 30 verantwoordelijk voor 90 procent van het dagelijkse calorieverbruik van mensen. Drie daarvan, rijst, tarwe en maïs, voorzien meer dan de helft van de wereldbevolking van voedsel.

Eenzijdige voeding is een van de belangrijkste oorzaken van ondervoeding. De helft van de 10,4 miljoen kinderen die jaarlijks overlijden, sterft aan de gevolgen van ondervoeding.

Reacties