Boekpresentatie tijdens LANDforum 2016

05-02-2016
Door: Agriterra
Bron: Agriterra
Op donderdag 4 februari tijdens het LANDforum 2016 in Utrecht werd het boek ‘Cooperatives, economic democratization and rural development’ overhandigd aan Theo de Jager, voorzitter van de Pan African Farmers Organisation (PAFO).
Actueel – 

Op 29 januari verscheen onder redactie van Jos Bijman (Universiteit Wageningen), Roldan Muradian (Universidade Federal Fluminense, Brazilie) en Jur Schuurman (voorheen Agriterra) dit werk over de rol die cooperaties spelen bij de ontwikkeling van het platteland en het verlichten van armoede.

Het boek schetst voor een breder publiek alle aspecten van een cooperatie, het belang van cooperaties voor boeren en de rol van cooperaties in de keten. Aan de hand van een reeks internationale case- studies, belichten de auteurs diverse uitdagingen waar landbouw-cooperaties in ontwikkelingslanden mee te maken hebben.

Meer informatie over de betrokken auteurs en de inhoud leest u op http://www.e-elgar.com/shop/cooperatives-economic-democratization-and-rural-development.

Jos Bijman vertelde kort iets over cooperaties in het algemeen. Jur Schuurman nam daarna het woord over behaalde resultaten en Kees Blokland (directeur Agriterra en co-auteur) gaf uitleg over de inhoud van de campagne 'Small farmers, big deal'. De campagne sluit goed aan bij het kerndoel van LANDac: "The central focus is on mutual learning about optimizing linkages between agricultural investments, inclusive and sustainable development, and food security."

Samenstellers Jur Schuurman en Jos Bijman overhandigden het boek aan Theo de Jager omdat hij als voorzitter van de PAFO de vertegenwoordiger is van miljoenen boeren op het Afrikaanse continent. Uiteindelijk gaat het boek over hen: landbouwcooperaties zijn immers van en voor boeren.

--------------------------------------------------------

'Cooperatives, Economic Democratization and Rural Development'
Onder redactie van Jos Bijman (Wageningen University), Roldan Muradian (Universidade Federal Fluminense, Brazilie) en Jur Schuurman (voorheen Agriterra)Uitgeverij Edward Elgar, isbn 978 1 78471 937 1
Te koop via www.e-elgar.com. Daar is ook een (gedeeltelijke) online versie te bekijken.

Reacties