De staat van de hulp

24-01-2012
De staat van de hulp

Hoe moeten de overheid en ontwikkelingsorganisaties met elkaar verder? Die vraag legt staatssecretaris Ben Knapen neer bij OneWorld. De komende maand gaan wij in vier rondes op zoek naar antwoorden. De resultaten zullen wij samen met vakblad Vice Versa aanbieden aan de staatssecretaris.

Deze week: Wat is de rol van de overheid bij het stimuleren van ontwikkeling in andere landen? En moeten we nog wel hulp geven via Nederlandse organisaties, of kunnen we beter direct geld doneren aan lokale ontwikkelingsorganisaties?

Ook een bijdrage schrijven voor deze discussie? E-mail naar OneWorld-redacteur Sanne Terlingen.

Twitter hashtag: #staatvandehulp

 

Blog posts

Begrotingssteun helpt de armoede verminderen. Maar hervormingen in het beleid van ontvangende landen krijg je er niet mee voor elkaar.
Zij hebben hulp nodig, wij helpen. Met tegenzin, want ze zijn corrupt en lui, maar we doen het toch.
Het VVD-verhaal is geen serieuze openingszet in een debat maar ongefundeerde retoriek.
Oranje ligt uit het EK, en als het aan Blok en De Caluwé ligt valt ons land binnenkort ook op andere gebieden wereldwijd buiten de boot.
Duurzaamheid, klimaatbeleid, mooie bedoelingen, maar dit hoort niet bij ontwikkelingssamenwerking.
Schone lucht, voldoende water en voedsel voor iedereen. Dáár moeten we aan werken in plaats van hulp geven aan arme landen. Maar hoeveel kosten zulke global public goods eigenlijk? En hebben we daar nog steeds de 4 miljard euro uit het ontwikkelingspotje voor nodig?
Mark Rutte gooit zijn eigen glazen in met argumenten voor bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking
Dorine van Norren
In de discussie over mogelijke bezuinigingen wordt de hulp over een kam geschoren en verkeerd begrepen, vindt voormalig diplomate Dorine van Norren. Hedendaagse ontwikkelingssamenwerking is een vorm van buitenlands beleid, die wereldproblemen aan wil pakken – in ons eigen belang.
Staat van de hulp
Hoe moet 't verder met de hulp? Tien hoofdpunten uit de discussie.
Alexander Kohnstamm
Rijke, opkomende en arme landen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het oplossen van mondiale vraagstukken, vindt Partos-directeur Alexander Kohnstamm. Het wordt tijd dat ook de markt, overheid en maatschappelijke organisaties samen gaan optrekken.
Lynn en Ama
De moraal van het verhaal voor internationale samenwerking? Kies maar...
Ruud Lubbers
Ruud Lubbers vond geen tijd voor een doorwrochte bijdrage; wel liet hij ons weten wat hij ter zake van ontwikkelingssamenwerking nieuwe stijl uitsprak bij de Nieuwspoort-jubileumviering 5 maart jl.
Robert Wiggers Wilde Ganzen
Moderne ontwikkelingsamenwerking in midden inkomenslanden zouden zich moeten concentreren op het versterken van het vermogen van lokale organisaties om voorzieningen bij die overheid te claimen en geld op te halen bij de welgestelde middenklasse en rijke bovenlaag in de eigen samenleving.
Gijs Kast
Wie hangt er nog aan de vaste bijdrage ontwikkelingshulp? Volgens publiciste Marcia Luyten is met extra bezuinigingen in aantocht het einde van de ‘nulkommazeven’ in zicht.
Ralf Bodelier
Een uitzending van Pauw & Witteman toont de onvermijdelijke ondergang van de staatshulp. Hoe oprechte betrokkenheid het aflegt tegen liegen en eigenbelang. Zeker wanneer deze betrokkenheid zich hult in de taal van de koele berekening.
Henk Jochemsen
Maatschappelijke organisaties bestaan omdat mensen samen iets willen realiseren dat ze belangrijk vinden, stelt Henk Jochemsen. Ze geven samenlevingen veerkracht, maar bieden ook weerstand tegen manipulaties van de massa door politieke leiders.
Bob van der Bijl
Nederlandse bedrijven zijn vaak uitstekende adviseurs voor lokale ondernemers, vindt Bob van der Bijl. Het advies van bedrijven is namelijk nooit vrijblijvend. Pakt 't niet goed uit, dan zijn ze een klant kwijt.
Ronald Messelink
ICS-directeur Ronald Messelink: "We moeten de traditionele aanpak verruilen voor een economische aanpak."
Particuliere initiatieven en inzamelingsacties als Serious Request zijn geen terugkeer naar de 'oude ontwikkelingshulp', aldus René Grotenhuis. Het zijn nieuwe invullingen van betrokkenheid van burgers bij internationale samenwerking.
Philip Kpakiwa
Moet de Nederlandse overheid geld geven aan lokale organisaties die daarom vragen? Philip Kpakiwa verwijst naar komiek Bill Cosby: ‘De weg naar succes is onbekend, maar je faalt zeker als je iedereen tevreden wilt stellen.’ Mensen zijn onverzadigbaar. Conclusie voor de hulp: Nederland moet datgene aanbieden dat het wil geven, niet wat ontwikkelingslanden allemaal willen hebben.
Foto 1%PROJECT
1%CLUB: Het is eigenlijk niet de vraag of dit de nieuwe manier van Internationale Samenwerking is. De vraag is welke rol Nederland hierin wil spelen.
Hope XXL
Kies voor het People’s Partnership en breng het aantal partnerlanden terug naar één.
Agnes Dinkelman
Diplomaten kunnen ondernemers in ontwikkelingslanden helpen bij hun zaken, maar ook om verantwoord te ondernemen en zo ontwikkeling teweeg te brengen, vindt Agnes Dinkelman. De winst van de economische diplomatie staat of valt met het betrekken van verschillende partners uit diverse expertisegebieden.
Gisela ten Kate
De toekomst van ontwikkelingssamenwerking ligt bij Europese coherentie van het beleid, vindt Gisela ten Kate. We hebben een eurocommissaris voor Internationale Samenwerking nodig die alle dossiers beheert.
Mirjam de Bruijn en Francis Nyamnjoh
Afrika heeft een kritische en reflecterende intellectuele klasse nodig om een evenwichtige samenleving te kunnen ontwikkelen, vindt Mirjam de Bruijn. Daarom moeten we investeren in goede opleidingen in de geesteswetenschappen en onafhankelijke publicatiehuizen.

Pagina's