Biologische landbouw wacht op beleidsplan ministerie

14-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

‘Minister Brinkhorst kan niet blijven zeggen dat hij zo voor biologische landbouw is en ondertussen niets doen’, zegt directeur Van Ruitenbeek van Biologica. Er heerst nu onzekerheid bij de boeren, zegt hij. ‘Boeren wachten een duidelijk signaal af: wat is de overheid van plan?’ Hij is bang dat het uitblijven van de nota boeren tegenhoudt de overstap te maken van de gangbare naar de biologische landbouw.

Volgens M. de Haan, een woordvoerster van het ministerie van LNV, is men nog druk bezig met het plan. ‘Nee, we hebben het niet té druk voor de biologische landbouw; andere zaken hebben géén prioriteit. Maar dit is een vraaggerichte nota, de vraag naar biologische producten is groot. We moeten een degelijke nota schrijven, dat kost tijd.’ Wanneer het plan er wel komt, kan ze niet zeggen. ‘Daar waag ik me niet meer aan.’

Begin dit jaar kwam een adviesgroep van onder meer landbouwwetenschappers, supermarkten en Biologica met een advies voor het nieuwe plan. Van Ruitenbeek: ‘Brinkhorst vroeg de groep om advies voor zijn Plan van Aanpak en maande de groep zelfs tot spoed. Hij wilde immers de nota in februari presenteren. Nu is die er nog niet. Dat ergert ons.’

Advies: meer geld
Volgens de adviesgroep moet minister Brinkhorst meer geld steken in de biologische landbouw. Nu zijn er nog veel onzekerheden die boeren ervan weerhouden om om te schakelen. Met name de eerste jaren na de omschakeling zijn zwaar: het vinden van nieuwe afnemers, hoge investeringen, en lagere opbrengsten.

De adviesgroep vindt dat het ministerie te weinig geld beschikbaar stelt voor omschakelpremies. Vorig jaar kon maar de helft van de ruim honderd boeren die om wilden schakelen een premie krijgen. De twintig miljoen gulden die het ministerie dit jaar aan omschakelpremies heeft beloofd, is nog niet eens vrijgegeven. Boeren hebben die premies nodig omdat ze de eerste twee jaar na de omschakeling nog geen meerprijs ontvangen voor hun biologische producten.

Het ministerie streeft ernaar dat in 2010 in Nederland 10 procent van het landbouwareaal biologisch wordt verbouwd. Nu is dat ruim 1 procent.
Zie ook 'Biologische landbouw groeit met tien procent'

Informatie over ecologische producten

Reacties