Biologische landbouw groeit met 10 procent

03-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

De biologische landbouw beslaat in totaal 21.500 hectare. Dit is iets meer dan 1 procent van de gehele Nederlandse landbouwoppervlakte.

Minister van Landbouw Brinkhorst streeft ernaar dat over tien jaar 10 procent van de landbouw zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest werkt.

Het CBS telde vorig jaar 786 biologische boerenbedrijven in Nederland. Hiervan zijn de meeste (131) in Gelderland gevestigd. Flevoland heeft de grootste oppervlakte biologische landbouw: ruim vijf procent van het bio-landbouwareaal.

In de glastuinbouw is de oppervlakte biologisch geteelde gewassen met 72 procent fors gestegen ten opzichte van 1998. Bij de tuinbouw in de open grond is de biologische productiewijze met 18 procent toegenomen.

Opmerkelijk is dat de biologische akkerbouw vorig jaar 5 procent is afgenomen. Dit heeft te maken met het natte najaar van 1998, waardoor inzaai van wintergranen werd bemoeilijkt.

Nieuw plan van aanpak
Het ministerie van Landbouw heeft gemengde gevoelens bij de ecologische groeicijfers: ‘Mooi dat het is gegroeid, maar het is nog niet zoveel als we zouden willen,’ zegt een woordvoerster.

Minister Brinkhorst hoopt volgende week een plan voor de biologische landbouw te presenteren. Hij wil subsidies die de vraag naar biologische producten stimuleren. Dat is een andere werkwijze dan de huidige subsidie voor boeren die overschakelen. Voor dit laatste is dit jaar twintig miljoen gulden gereserveerd.

Het ministerie vindt biologische landbouw belangrijk, omdat dit goed is voor het milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Bovendien wordt verwacht dat deze tak een grote economische groei gaat doormaken.

Het Platform Biologica is niet tevreden over de groei. ‘Tien procent klinkt spectaculairder dan het is,’ zegt directeur B. van Ruitenbeek. Volgens hem moeten jaarlijks duizend boeren overschakelen om te bereiken dat 10 procent landbouwoppervlakte in 2010 biologisch is. ‘Maar de boeren wachten af met welke regeling de overheid komt in het plan van aanpak. We zijn benieuwd of het de overheid menens is met daden, en niet alleen met woorden.’


Reacties