Biobrandstoffen vreten aan bosbestand

23-03-2007
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Energiebedrijven investeren miljoenen in palmolieplantages, vooral in tropische landbouwgebieden in Thailand, Maleisië, Indonesië en Brazilië. De oliepalm levert een van de beste en goedkoopste grondstoffen voor biodiesel, een brandstof die voor minder CO2-uitstoot zorgt dan gewone diesel.
 
De expansie van de monocultuur gaat vaak ten koste van de natuurlijke bossen. In vergelijking met een oorspronkelijk bos, is een palmplantage een woestijn inzake biodiversiteit. Ook gebruikt zo'n plantage grote hoeveelheden grondwater.
 
Plantages absorberen minder broeikasgassen en worden rijkelijk besproeid met pesticide. Ze bieden ook weinig werkgelegenheid. "In Maleisië, Indonesië en Brazilië is biodiesel op weg om de belangrijkste oorzaak van ontbossing te worden. Ontbossingdiesel is misschien een betere naam", zegt Simone Lovera, hoofd van de Paraguayaanse mileuorganisatie Global Forest Coalition.
 
De inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan, leiden volgens haar tot het omgekeerde resultaat. Het verdwijnen van bossen zorgt wereldwijd voor meer broeikasgassen dan de uitstoot door auto's, vliegtuigen en schepen samen.
Ook bio-ethanol, een andere biologische brandstof, draagt indirect bij tot ontbossing. Naarmate de vraag naar bio-ethanol stijgt, schakelen steeds meer Noord-Amerikaanse boeren over van sojateelt op maïsteelt. Dat leidt tot hogere sojaprijzen op de wereldmarkt en verleidt Braziliaanse boeren nog meer Amazonewoud op te offeren aan de sojateelt.
 
Tegelijkertijd neemt de ontbossing in bepaalde regio's ook af. Costa Rica heeft bewezen dat een goedkoop satellietsysteem en een strikt toegepast verbod op illegale houtkap, volstaat om de ontbossing een halt toe te roepen. Door een gelijksoortige aanpak is de ontbossing in het oosten van Paraguay de afgelopen twee jaar met 85 procent verminderd.

Reacties