Bijna tien jaar na Rio valt er over het milieu niet veel goeds te melden

02-05-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Deze week zijn in New York de organisatoren bijeen van de Rio+10-conferentie die volgend jaar in Johannesburg in Zuid-Afrika wordt gehouden. Daar zullen wereldleiders en milieu-activisten wederom bijeenkomen om de ambitieuze doelstellingen van de grootse Milieu-top uit 1992 tegen het licht te houden.

Veel goeds valt er niet te melden, menen de experts die deze week bijeen zijn. Het milieu is er niet erg op vooruit gegaan het afgelopen decennium. Landen blijken moeite te hebben internationaal afgesproken doelstellingen na te komen, zoals de CO2-reducties vastgelegd in het Kyoto-protocol in 1997.

Door de wereldwijde aandacht voor enkele milieukwesties, waaronder de klimaatveranderingen als gevolg van de opwarming van de aarde, zijn andere belangrijke items, zoals ontbossing, onderbelicht gebleven, aldus Emil Salim, de voorzitter van de voorbereidende conferentie.

In tien jaar tijd is ook de kloof tussen arm en rijk groter geworden en zijn honger en armoede hardnekkige fenomenen gebleven.

‘Rio gaf ons een gevoel van hoop, en ik denk dat we allemaal moeten accepteren dat er een zekere teleurstelling is over de bevrediging ervan,’ zei Nitin Desai, de ondersecretaris van de Verenigde Naties voor economische en sociale zaken in New York.

Een van de nieuwe items die volgend jaar in Johannesburg op tafel komen, is globalisering. ‘Dat woord kende we in 1992 nog niet,’ aldus Desai.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen dringen er bij de organisatoren op aan de conferentie volgend jaar te concentreren op de sociale gevolgen van de milieuvernietiging, in het bijzonder de armoede.

Er is nog geen definitieve datum bekend van de Johannesburg-bijeenkomst.

Achtergrond en organisatie van Rio+10

Reacties