Bhutanese bezoekers uiten hun bezorgdheid over positie Nederlandse landbouw

03-07-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: http://www.agriterra.org

Het bezoek was vond plaats op uitnodiging Ecooperation (nu onder het Koninklijk Instituut voor de Tropen) en was bedoeld om een indruk te krijgen van de Nederlandse landbouw en landbouworganisaties en de rol die zij spelen in de maatschappij. Bhutan kent momenteel namelijk geen landbouw- of boerenorganisaties.

Bhutan Bhutan is een klein Bhoedistisch koninkrijk dat ligt ingeklemd tussen de grote buren India en China. Bhutanezen leefden tot voor kort vrijwel afgezonderd van de buitenwereld. De economie en ook de landbouw was grotendeels zelfvoorzienend en buitenlanders werden maar mondjesmaat toegelaten. Sinds kort is er echter meer openheid en contact met de buitenwereld en zetten ook de Bhutanezen voorzichtig de eerste stappen richting integratie in de globale economie. Met name de handel met India speelt daarin een belangrijke rol. Voor de landbouw betekent dit dat naast productie voor zelfvoorziening en de lokale markt, het produceren voor bijvoorbeeld de Indiase markt plotseling een optie is. Naast kansen liggen er natuurlijk ook bedreigingen en met name de onbekendheid met internationale handel maakt de Bhutanese boeren kwetsbaar. Informatie-uitwisseling De bezoekers werden gastvrij ontvangen door de NLTO, de ZLTO en de LLTB. Naast een informatie-uitwisseling over de standsorganisaties zelf, hun ontstaansgeschiedenis en hun huidige rol in de Nederlandse maatschappij, werden er ook bezoeken aan bedrijven gebracht. De bezoekers waren diep onder de indruk van de productieschaal en de geavanceerde techniek die op de Nederlandse bedrijven wordt ingezet. Met name het gebruik van geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen had hun grote interesse. Bezorgd om Nederland In gesprek met collega-boeren viel hun echter ook de bezorgdheid van de gastheren en -vrouwen op. In een afsluitende discussie lieten de Bhutanese gasten dan ook weten zich zorgen te maken over de situatie in Nederland. Ondanks de sterke organisatiegraad van agrarisch Nederland en de inzet van zeer geavanceerde technieken spraken zij met veel collega’s die met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Nog maar 4% van de bevolking in Nederland is actief agrariër en als de negatieve trend zich voortzet zijn er over 10 jaar nog nauwelijks boeren over. En de boeren zijn toch het hart van een maatschappij, aldus de Bhutanese bezoekers. Voorwaar een welgemeende waarschuwing die Nederland zich ter harte moet nemen!

Reacties