Bezuinigingen Koenders treffen niet alleen NCDO

12-05-2009
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Minister Koenders voor ontwikkelingssamenwerking wil af van vage campagnes die draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking moeten kweken. "Alleen campagnes waarvan we de resultaten goed kunnen meten en vaststellen, krijgen in de toekomst nog geld", schreef hij maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Koenders wil zijn budget van 60 miljoen euro voor draagvlakactiviteiten halveren.

 

Het belangrijkste slachtoffer van die halvering is de

De NCDO is ontstaan na een fusie in 1995 en is de voortzetting van de in 1970 opgerichte Nationale Commissie voor Ontwikkelingsstrategie (NCO), nog altijd beter bekend als 'De Commissie Claus', een initiatief van prins Claus, en het Platform voor Duurzame Ontwikkeling (PDO) uit 1990. NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met informatie, subsidie en adviezen. De millenniumdoelen zijn de leidraad voor alle activiteiten. Voorbeelden van NCDO-projecten zijn De Derde Kamer en de Worldconnectors.
ncdo-logo-def
NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. De NCDO mag niet langer subsidies geven aan draagvlakcampagnes en kleine hulpinitiatieven, maar moet uitsluitend een kenniscentrum worden. Krijgt de NCDO nu nog jaarlijks 32,6 miljoen euro, binnenkort wordt dat maximaal 11 miljoen euro. De minister houdt geld beschikbaar voor draagvlakcampagnes, maar wel minder. Van de 19 miljoen euro die hij voortaan voor draagvlak reserveert, moeten vooral campagnes gericht op jongeren en 'gewone' burgers worden betaald.


Verdrietig
"Het is verdrietig dat wij de subsidies voor draagvlak en kleine hulpinitiatieven niet langer mogen verdelen", reageert Valerie Sluiter, interim-directeur van de NCDO. "Wij vinden niet dat dat geld naar vage campagnes is gegaan, maar we denken juist dat we dat geld doelmatig hebben verdeeld." Sluiter verwacht dat organisaties die nu nog subsidie ontvangen via de NCDO het straks moeilijker zullen krijgen om rond te komen. "In de brief van de minister staat dat organisaties die subsidie willen, niet meer dan 60 procent van hun budget van de overheid mogen krijgen, een eis die de NCDO niet stelt. Voor kleine hulporganisaties die met kleine budgetten werken en al veel geld van donateurs krijgen zal het geen probleem zijn om aan die eis te voldoen, maar voor grotere organisaties zoals de Wereldwinkels, de Evert Vermeer Stichting en de COS-organisaties zal dit wel gevolgen hebben. Die zullen zich moeten gaan beraden over wat ze nu moeten gaan doen."

 

Sluiter vraagt zich ook af of het weghalen van de subsidietak bij de NCDO de effectiviteit zal vergroten. "Als organisaties straks bij een ander loket om subsidie moeten concurreren dan zal dat de coherentie en doelmatigheid niet ten goede komen."

 

Ontslagen
Bij de subsidietak van de NCDO werken 17 mensen. Dat is een kwart van het totale personeelsbestand van de organisatie. Hun baan zal waarschijnlijk op de tocht komen te staan. Wat de plannen van de minister voor gevolgen zullen hebben voor projecten van de NCDO als het programma Sport en Ontwikkeling, het jongerenproject Move Your World en het bedrijfslevenprogramma Business in Development, moet nog blijken als de organisatie over een tijdje met de minister om de tafel gaat zitten. Ook moet de Kamer de plannen van de minister nog goedkeuren. De SP en de VVD hebben zich al eerder uitgesproken voor het opheffen van de NCDO.

Reacties