Bewoners hoofdstad Sri Lanka hebben hun vrijheid terug

15-01-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het economisch embargo dat voor de bevolking gold in de gebieden die door de rebellen worden gecontroleerd, is opgeheven. Meer dan 300.000 Tamils kunnen nu gemakkelijker aan levensmiddelen komen. De regering heeft de inwoners van het Wanni-regio (in het noordoosten van het land) beloofd dat er ook een geregelde aanvoer van medicijnen komt.

Tot voor kort waren de voedselleveranties en de bevoorrading van medicijnen sterk beperkt. Volgens de voormalige regering hebben veel ambtenaren en rebellen de leveranties zelf ingenomen. Zo'n 173.000 mensen kampten hierdoor het afgelopen jaar met tekorten aan levensmiddelen.

Eenderde van de bevolking van de hoofdstad Colombo zijn Tamils. Zij zijn blij met de veranderingen. In het verleden werden Tamils door soldaten uit de Singalese meerderheid vaak pesterig lang gecontroleerd aan de checkpoints, terwijl Singalezen vlotjes werden doorgewuifd. Dat is een afspiegeling van de eeuwenoude discriminatie waardoor extremistische Tamils in 1983 de wapens opnamen om een eigen staat af te dwingen.

De Srilankaanse regering is ook bereid om maatregelen te nemen die tot een vredesakkoord met de Tamil-rebellen leiden. De regering in Colombo wil het bovendien makkelijker maken om vanuit het rebellengebied naar het zuiden van het land te reizen. Tot nu toe waren daarvoor 17 verschillende passen nodig.

Reacties