Besprekingen over informatie-top zitten op dood spoor

17-11-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

De staatshoofden en regeringsleiders worden van 10 tot 12 december verwacht in Genève om zich te bezinnen over de digitale kloof tussen Noord en Zuid. Over die doelstelling bestaat eensgezindheid, maar over de manier waarop de kloof moet worden gedicht lopen de meningen erg uiteen.

Grootste struikelblokken blijven de oprichting van een fonds om de ICT-infrastructuur voor ontwikkelingslanden uit te bekostigen, de bescherming van auteursrechten (de softwarepatenten) en de teksten over mensenrechten.

Microsoft

De ontwikkelingslanden willen de oprichting van een digitaal solidariteitsfonds om de achterstand op infrastructureel gebied in het Zuiden weg te werken. Maar Europa, de Verenigde Staten, Canada en Japan zien zo’n aanslag op hun portemonnee niet zitten. De EU wil weten waarvoor het geld schuift en vindt daarom dat er eerst een goed actieplan op tafel moet komen, met onder andere aandacht voor mensenrechten in cyberspace.

Ander discussiepunt gaat over auteursrechten en het recht op software met open broncodes, waar vooral de VS de belangen van softwarereus Microsoft verdedigt.

Bij de teksten over media en mensenrechten is China de grootste dwarsligger. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties willen dat persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting expliciet in de teksten zijn terug te vinden. Maar Peking wil niets weten van verwijzingen naar de VN-verklaring over de universele rechten van de mens.

’Als een landbouwtop zonder vermelding boeren’

De vertegenwoordigers van de media vinden het onbegrijpelijk. ‘Het zou neerkomen op een landbouwconferentie zonder vermelding te maken van boeren,’ meent mediavertegenwoordiger Tracey Naughton. De omstreden ontwerpteksten doen een oproep tot pluralisme in de berichtgeving en waarschuwen tegen een concentratie van eigendom binnen de mediasector. Staatsmedia moeten worden omgevormd tot publieke instellingen met redactionele onafhankelijkheid, aldus een van de eisen van media-organisaties.

Het ‘gebrek aan politieke wil’ zorgt bij maatschappelijke organisaties voor teleurstelling. Toch wordt het enthousiasme over de top zelf niet getemperd. De WSIS-top is voorlopig de eerste conferentie waarbij organisaties bij de voorbereiding op voet van gelijkheid mochten samenwerken met vertegenwoordigers van regeringen en de private sector.

In een allerlaatste poging de top te redden komt er op 7 en 8 december nog een extra vergadering van hoge regeringsvertegenwoordigers om de laatste knelpunten uit de weg te ruimen. De Zwitserse regering gaat proberen bilaterale ontmoetingen te organiseren tussen landen die er tegengestelde standpunten op nahouden.

Nederlandse wsis-site
Officiële wsis-site

Reacties