Beloningssysteem blokkeert fusie Natuur en Milieu en MilieuDefensie

22-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Besturen en medewerkers van beide organisaties hebben ruim een jaar gesprekken gevoerd over fusering. Er lag verregaande overeenstemming over ambities, organisatievorm en benodigde capaciteit. Maar de fusie liep stuk op een ideologisch verschil over geld.

Vooral de beloning van personeel en nieuw aan te trekken medewerkers was een heikel punt. Milieudefensie kent een ‘ideologische’, platte loonstructuur: iemand die kopieert krijgt evenveel als de directeur. Natuur en Milieu kent een gedifferentieerdere loonopbouw. Bovendien liggen de salarissen bij de laatste organisatie veel hoger.

Beide organisaties waren wel iets naar elkaar toegeschoven, maar Natuur en Milieu vreeste dat het aantrekken van goede mensen om de ambities waar te maken, niet zou lukken. ‘Na veel wikken en wegen blijkt het verschil in cultuur te groot,’ concludeert directeur van Natuur en Milieu Ad van den Biggelaar.

Milieudefensie geloofde wel dat het kon. ‘Wij hebben nu ook geen moeite om vacatures te vullen,’ zegt voorzitter Chris Zijdeveld.

Uit een tussentijds rapport bleek dat er nog enige miljoenen guldens nodig waren om de nieuwe organisatie vorm te geven. Natuur en Milieu dacht niet dat het geld snel gevonden kon worden. Milieudefensie had tot september de tijd willen hebben om de financiële middelen te vinden.

Toch willen de voorzitters van beide organisaties niet van een teleurstelling spreken. ‘Het is doodzonde, maar wij hebben elkaar beter leren kennen’, zegt Zijdeveld.

Milieudefensie moet de organisatie nu op eigen kracht versterken. Volgens Zijdeveld zal het aantal leden moeten verdubbelen, van 50.000 naar 100.000. Een streefdatum wil hij daarvoor niet noemen. Maandagavond bekijkt het bestuur of er mogelijke andere fusiepartners zijn. Natuur en Milieu is als stichting minder afhankelijk van ledenaantallen.

De samenwerking tussen de beide organisaties zal wel worden voortgezet en uitgebreid, volgens ‘een eigen dynamiek’. Of dat ooit leidt tot een fusie zal de toekomst leren. ‘We zijn dan wel niet getrouwd, maar we houden nog wel van elkaar,’ verwoordde een medewerker het algemene gevoelen.

Reacties