Belgische fiscus kan arme koffieboeren niet helpen

12-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Wie in België een kop koffie bestelt, spekt de staatskas. Samen met Duitsland is België het enige land dat accijns heft op koffie, 25 eurocent per gebrande kilo om precies te zijn. Die belasting werd in 1981 ingevoerd. Officieel om gezondheidsredenen, maar in werkelijkheid om de begroting te redden. Tot de dag van vandaag houdt die accijns stand ondanks protesten van het Koninklijke Verbond van Koffieverbranders.

De koffieverbranders bleken er wel voor te porren om die miljoenen te schenken aan de arme koffieboeren in de wereld. Zelfs de ministers van Financiën en Begroting bleken voor. Maar koffiebranders en de Belgische Fair Trade beweging kregen deze week het deksel op de neus.

De Belgische wet werkt niet mee. Die verbiedt namelijk inkomsten uit accijns te bestemmen voor een bepaald doel. 'Het moeten per definitie algemene inkomsten zijn', aldus een deskundige op het ministerie.

Vestzak-broekzak operatie

Branders en activisten zitten niet bij de pakken neer. Zij zetten er nu op in dat de koffiebelasting in het budget voor ontwikkelingssamenwerking belandt. Volgens Yvan Rombouts, adviseur van de koffiebranders, moet die vestzak-broekzakoperatie in september rond kunnen zijn: 'Het is perfect mogelijk om die 13 miljoen in te schrijven in het budget voor ontwikkelingssamenwerking in 2006. Dat past bovendien in het wettelijk vastgelegde groeipad voor ontwikkelingssamenwerking.' België wil tegen 2010 net als Nederland 0,7 procent van het Bruto Nationaal Product aan ontwikkelingssamenwerking uitgeven.

De ngo's gaan zaterdag, de Internationale Dag van de Eerlijke Handel, de steden in om steunbetuigingen van het winkelende publiek te krijgen.

Verantwoordelijkheid

In Nederland is van accijns op koffie nooit sprake geweest en zal dat ook niet worden, verwacht Sjoerd Panhuyzen van de Koffiecoalitie, een bundeling van Nederlandse organisaties die zich ten doel stellen de slechte werk- en leefomstandigheden van koffieplukkers verbeteren.

Hij hoopt dat zijn Belgische collega's slagen in hun plannen, maar accijns kan geen oplossing zijn. 'Belasting op koffie om arme koffieboeren te helpen legt de verantwoordelijkheid verkeerd. In tijden van lage wereldmarktprijzen is het aan de industrie om producenten in staat te stellen sociale en minimumnormen na te leven. De industrie heeft ook belang bij duurzame productie. Dat kan alleen bij een prijsniveau dat niet ligt onder de productieprijs, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien.'

De Belgische koffiebaron Yvan Rombouts is het daarmee eens. 'Ook de Belgische koffiedrinker is gebaat bij een duurzame koffiesector. Bij de historische lage koffieprijs in 2002 kon je de crisis letterlijk proeven. De koffie die werd ingevoerd, was minderwaardig.'

Reacties